Större utbildningsutbyte över Sundet

Skåningar ska få lättare att utbilda sig till sig drömyrke i Danmark, och tvärtom. För att få en bättre arbetsmarknad i Öresundsregionen vill Anja Storgaard på Öresundskommittén satsa mer på yrkesutbildning.

–Det handlar om att ungdomar ska ha valmöjligheter, men också om att regionen ska få kvalificerad arbetskraft, säger hon.

I två år har Öresundsregionens Arbetsmarknadspolitiska råd och Öresundskommittén analyserat problemen och möjligheterna i Öresundsregionen. Nu har man lagt fram sin slutrapport. 

I rapporten föreslår de att de regionala aktörerna ska koncentrera sig på bland annat yrkesutbildningen, där en lösning av problemen skulle ha stor betydelse för regionens kompetensförsörjning.

Idag finns det skåningar som utbildar sig till kock eller frisör i Danmark, och Anja Storgaard tycker det borde vara många fler som utbildar sig på andra sidan sundet, men problemet är att skolorna är olika. I Danmark får man till exempel lön under utbildningen.

–Det finns vissa strukturella problem, men det är också ett informationsproblem. Ungdomarna känner inte till möjligheterna på andra sidan sundet, säger Anja Storgaard.