Hets mot folkgrupp kan ej styrkas

Förundersökningen om hets mot folkgrupp mot Skånepartiets ledare Carl P Herslow har lagts ner. Motiveringen är att brott inte kan styrkas.

Carl P Herslows åsikter om islam, där religionen bland annat liknades med en sjukdom, fanns på partiets hemsida, men åklagaren anser det inte vara klarlagt att Carl P Herslow haft uppsåt att uttrycka missaktning mot muslimer.