Socialdemokraterna hoppas på arbetsro

De interna striderna inom socialdemokraterna i Helsingborg har nått sin kulmen. Det hoppas ordföranden Ann Arleklo efter att ett medlemsmöte igår avsatt deltidskommunalrådet Erik Persson, som brutit mot partilinjen.

–Jag tycker att det känns bra nu, att kommunalrådsfrågan är avgjord, för det misstroende som både styrelsen och fullmäktigegruppen har uttryckt under ett halvårs tid, har nu befästs av medlemsmötet, säger Ann Arleklo. Nu går vi vidare, och det kan bara bli bättre.

Det avgående kommunalrådet Erik Persson har visserligen stöd av de många nya socialdemokrater som kämpar mot skolnedläggningar i Helsingborg, men många av dem kom inte till medlemsmötet igår.

Fast kanske kommer skoloppositionen att göra sig hörd igen nästa år, när det kommunala partiprogrammet inför valet 2006 ska tas fram.

Där ska vi ha högt i taket. Vi ska diskutera skolfrågor och allting, så det ser jag inte som någon fara, säger Ann Arleklo.