Hushållen betalar företagens sophämtning

Sydskånes avfallsbolag Sysav låter hushållen betala företagens låga soptaxor. Det hävdar naturvårdsverket i en rapport och stödjer sig på en interna dokument från Sysav.

- I Sysavs rambudget för de kommande åren ser man klart och tydligt att man avser höja avgiften för hushållen för att istället bekosta lägre kostnader för näringslivet, säger Joakim Skottheim, utredare på naturvårdsverket.

Nästa års höjs hushållens soptaxa med 22 procent, men företagens taxa för brännbart avfall höjs inte alls.

Och det här är allvarligt ur miljösynpunkt och olagligt ur konkurrenssynpunkt, menar Naturvårdsverkets utredare Joakim Skottheim.

I Sydsvenskan förnekar Sysavs vd Håkan Rylander att hushållen subventionera företagens sophantering, och han menar att naturvårdsverket dragit fel slutsatser i sin rapport. Sysav ägs av 14 kommuner i Sydskåne.