Skåne

Rosengårds- och Sofielundsskolan i ny satsning

1:32 min

Fyra skånska skolor, två i Malmö, en i Landskrona och en i Kristianstad är aktuella för att eventuellt vara med i skolsatsning som görs på uppdrag från regeringen. Det handlar om att man skolor i områden som präglas av utanförskap ska jobba med att höja studieresultaten.

Tio skolor i Sverige kommer att väljas ut. Rosengårdsskolan och Sofielundsskolan i Malmö är aktuella precis som en skola i centrala Landskrona och en i Gamlegården i Kristianstad.

På skolorna som väljs ut kommer man bland annat att jobba med att utveckla lärarnas arbete för att höja undervisningskvaliten eftersom resultaten i de här områdena är låga.

– Skolorna kämpar redan hårt, men man kanske kan göra ännu mer. Sedan ska man satsa på studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska, med efterskolanaktiviteter med läxläsning och utöka samarbetet mellan skolan och familjerna, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket.

Totalt är det 60 miljoner kronor i statliga medel som ska satsas. Vilka tio skolor som ska ingå väljs ut i april månad. Arbetet som ska pågå i tre år ska vara i gång redan till hösten.