Rooseum inför avgörande

Konstmuseet Rooseum i Malmö står inför ett helt avgörande skede inför museets framtida existens. Lunds universitet överväger just nu om man ska gå in som partner och delfinansiär.

Blir det nej, måste Rooseum fundera på om det är mening att fortsätta, säger Rooseums styrelseordförande Pelle Svensson.

– Rooseum har så litet pengar att driva sin verksamhet att det nästa inte är meningsfullt att gå vidare med det, säger han.   

Rooseum har en årlig budget mellan 4.8 och 5 miljoner kronor. Det räcker till att ha utställningsverksamhet ungefär halva året, säger Pelle Svensson. I år har dessutom museet dragit över budgeten med 1.8 miljoner.

Styrelsen har sökt fler samarbetspartners som kan gå in med pengar och kanske ta ansvar som huvudman. Nu ställer nu hela sitt hopp till Lunds universitet som via deras konsthögskola i Malmö har intresse av ett fördjupat samarbete. Några besked kan universitetet ännu inte ge, säger Håkan Lundström rektor för de konstnärliga högskolorna.

Det finns ännu inga givna ramar, men det behövs insatser från mer än en organisation.

– Det finns inget bestämt, men vi undersöker möjligheterna om sponsorer, stiftelser eller privatpersoner, säger han.