Biologisk rening av avlopp i Helsingborg

Som första reningsverk i landet vill Öresundsverket i Helsingborg gå över helt till biologisk rening av fosforn i avloppsvattnet.

På så vis ska man minska både utsläppen av tungmetaller i Öresund och lastbilstransporterna med slam.

Men den biologiska processen gör också att reningsprocessen ibland blir mer osäker.

Den biologiska reningen inte är lika stabil som en kemisk. Därför kan man få tillfälliga utsläppstoppar, och man vill nu ha ett årsmedelvärde för utsläppen, istället för som idag per månad eller kvartal.