MALMÖ

Aq-va-kul renoveras igen

Badhuset Aq-va-kul i Malmö ska renoveras igen.

Den här gången är det 22 pelare längs med 50-metersbassängen som ska åtgärdas på grund av fuktskador.

Renoveringen börjar den 12 april och förväntas vara färdig i maj.

Under tiden kommer simhallen vara öppen för besökare, men hållas stängd vid risk för starkare vind.