Helsingborg

Sanerar för att hålla nere problem med råttor

1:14 min

Även om råttbeståndet i Helsingborg är under kontroll och inte ställer till några större problem så pågår just nu två större saneringsinsatser mot råttor. I bland kan det nämligen hända att det blir extra stora kolonier av råttor på en plats.

– Det kan vara tillfälligheter som gör det , någon som matar fåglar eller änder regelbundet och det är rätt miljö för råttorna att bo på, säger Leif Andreasson är produktionschef på Svea Hygien som utför arbete åt Helsingborgs stad.

När omständigheterna av en tillfällighet blir extra bra för råttor och det samlas många på ett  begränsat område så är det viktigt att man sanerar direkt annars är det risk att problemet sprider sig.

Det är längs den nedre delen av Hälsovägen och på Sockengatan i Helsingborg som det just nu pågår större saneringar. För säkerhets skull skall människor och hundar hålla sig utanför  avspärrningarna under tiden som insatsen pågår och det är i regel inga längre tider som behövs för att komma tillrätta med problemet.

– Det beror på hur många råttor det rör sig om och hur marken ser ut med gångar och likande, men en tre fyra veckor tar det nog, säger Leif Andreasson.