Skåne

Fler farliga färdtjänstbilar tagna ur trafik

1:11 min

Ytterligare 15 bilar ur konkursade Taxibil Syds bilflotta som kört färdtjänsttrafik för Skånetrafiken har efter kontroll tagits ur drift då de anses vara trafikfarliga. Sammanlagt har nu 44 av bolagets 82 färdtjänstbilar tagits ur drift.

– Vi har haft 19 fordon inne på en extra kontrollbesiktning 15 hade så allvarliga fel  att vi tillsammans med konkursförvaltaren beslutade oss för att stänga av de bilarna, säger Lars Hellström som är trafikområdeschef för serviceresor på Skånetrafiken.

Vad är det för fel på de här bilarna?

– Det är ungefär samma fel som de andra bilarna vi tagit ur drift haft, dåliga bromsar och liknande.

Hur känns det att de här bilarna under en tid rullat ute på vägarna?

– Det känns ju inte alls bra. Det känns ju överhuvudtaget inte som den tidigare företagsledningen tagit ansvar för sin verksamhet,  anställda eller resenärer.   

Vad innebär det här för färdtjänstresenärerna?

– Initialt kan det innebära att det är brist på bilar och att det på så sätt kan bli långa väntetider för den som ska åka.

Har ni nu kontrollerat samtliga bilar som Taxibil Syd kör färdtjänst med eller kan det bli fler bilar som tas ur drift?

– Vi ska kontrollera fler bilar så det kan mycket väl bli så att fler bilar tas ur drift.