Skåne

Flera grupper missnöjda med samverkansbeslut

1:44 min

Flera brukargrupper i Skåne är missnöjda med kontakten med Region Skåne. För snart ett år sedan fattade politikerna beslut om att samverkan skulle ske med förvaltningarna i stället för med politikerna, men fortfarande är det få förvaltningar som kommit igång.

– Det borde givetvis varit färdigt och igång för länge sedan, säger Göran Göransson som är ordförande i PRO Skåne, Pensionärernas riksorganisation.

I maj förra året beslutade regionstyrelsen att brukarsamverkan ska ske på nivån närmast brukarna, det vill säga förvaltningarna eller utförarna, och inte på den politiska nivån i första hand. Men när snart ett år har gått, är det få förvaltningar som kommit igång. HSO Skåne, Handikapporganisationernas samarbetsorgan, har uppvaktat förvaltningscheferna för att trycka på.

En förvaltning som kommit igång är Skånetrafiken, men då är bara representanter från kommunernas handikappråd välkomna och inte pensionärsorganisationerna.

– Det tycker vi är att diskriminera en stor grupp som finns i samhället som använder både färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafiken, säger Göran Göransson.

Det finns mer missnöje med brukarsamverkan i Skåne just nu. Patient- och anhörigföreningar inom psykiatrin har i ett eget forum fått träffa politiker för att diskutera psykiatrifrågor. Men för en månad sedan valde Schizofreniföreningen och RSMH i Skåne att hoppa av, eftersom man upplevde att det inte gav något resultat.

Men Göran Göransson på PRO Skåne hade hellre träffat politikerna och ser en fara med att samverkan främst ska ske med tjänstemän.

– Risken är att det stannar på tjänstemanna- och förvaltningsnivå och inte går vidare till politikerna. Det är trots allt de som beslutar vad som ska hända inom de här områdena, säger han.