Helsingborg

Nyfödda ska inte få tillfälliga personnummer

1:22 min

Barn som föds i Helsingborg kommer att få sitt riktiga personnummer direkt vid födelsen i stället för att ha ett tillfällig nummer under några veckor. Det gör att riskerna för förväxlingar och fel under barnets första tid näst intill försvinner.

– När barnet är fött så matar barnmorskan in uppgifter direkt i datorn och får meddetsamma ett personnummer som är det om barnet ska ha, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi på Helsingborgs lasaret.

Tidigare har nyfödda barn fått ett tillfälligt personnummer under ungefär 14 dagar innan skattemyndigheten registerart det i sina system. Det har inneburit att det finns risk för att det kan bli förväxlingar framför allt inom vården, en risk som nu nästan försvinner helt.

– Vi minskar risken för förväxling av papper som till exempel journaler och provsvar, menar Gunilla Bodelsson.

Om det behövs annan vård eller att man behöver ta prover på barnet under den tiden som barnet har ett tillfälligt nummer så kan det finnas risk att barnet till exempel kan få två nummer om någon råkar skriva fel nummer vid till exempel provtagningen. Och även om det är mycket ovanligt att det sker sådana förväxlingar så tycker Gunilla Bodelsson att det är en stor fördel att barnet nu får sitt personnummer direkt vid födseln.