Skåne

Region Skåne vill lösa brukarbråk

2:14 min

Förvaltningschefer och brukarorganisationer ska inom kort träffas för att hitta rutiner för brukarsamverkan. Det är Region Skånes svar på den kritik som bland annat PRO riktat mot regionen, för att det just nu på många håll inte finns någon fungerande samverkan.

– Region Skåne är en stor koloss, och det tar alltid tid att vända den. Vissa förvaltningar som tandvård, primärvård och habilitering har kommit ganska långt, medan andra tar lite längre tid, säger Bodil Ivarsson, ledningsstrateg på avdelningen för produktionsstyrning i Region Skåne.

Enligt Bodil Ivarsson är möte inplanerat mellan förvaltningschefer och vissa av brukarorganisationerna, där man ska diskutera rutiner för hur brukarsamverkan ska gå till.

För snart ett år sedan beslutade politikerna i Region Skåne att kontakten mellan olika brukargrupper som till exempel handikapp- och pensionärsorganisationer i fortsättningen främst ska ske med tjänstemän och inte med politikerna. Men flera brukarorganisationer är kritiska mot att många förvaltningar alltså fortfarande inte kommit igång med möten.

Skånetrafiken däremot är på gång, men där upprörs PRO Skåne över att pensionärsorganisationerna inte längre är välkomna. Istället är det kommunerna som ska utse två representanter ur det kommunala handikapprådet.

– Det finns väldigt många intresseorganisationer, och därför har vi valt att gå via kommunerna. Sedan är det inget som hindrar att PRO kan komma med via kommunerna i alla fall. Dessutom lyssnar vi alltid på de intresseorganisationer som riktar sig med synpunkter på färdtjänst och sjukresor, säger Tommy Persson, chef för administrativa avdelningen på Skånetrafiken.

PRO tror också att det kan bli svårare för brukarorganisationer att påverka beslut, eftersom dialogen nu främst ska ske med tjänstemän och inte politiker. Men Bodil Ivarsson på Region Skåne ser det snarare som en fördel.

– Många frågor är mer av praktisk och fysisk karaktär som tillgänglighet, sandning och parkeringsplatser, och då är det ju lättare ute på förvaltningarna närmare verksamheten, säger hon.

Tommy Persson på Skånetrafiken tror dessutom att möjligheten att – Det kommer man att ha, för kommer det goda synpunkter så kommer tjänstemännen att ta det vidare till politikerna som fattar besluten, säger han.