Malmö

Lokalproblem akuta på infektionskliniken

1:29 min

Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö ligger i gamla lokaler med dålig arbetsmiljö, och nu har problemen blivit akuta. Bland annat har ett trasigt värmesystem gjort lokalerna kalla.

Kliniken skulle ha flyttat till nya lokaler redan i höstas, men då behövde barnkliniken nya lokaler akut och fick tillfälligt flytta in i de lokaler infektionskliniken skulle haft.

– I samband med det har värmesystemet havererat i det gamla huset för infektionsklinikens mottagning, och det har också varit flera olika avloppsproblem, säger klinikchefen Peter Lanbeck på infektionsklinken. Det har varit temperaturer ner emot tolv, tretton grader på morgnarna, och man värmer nu med värmefläktar som ändå inte kan värma hela huset.

Eftersom sjukhusledningen vetat att infektionskliniken skulle flytta, så har underhållet av de gamla lokalerna blivit eftersatt under lång tid. Nu är de i så dåligt skick att de knappast är ändamålsenliga, och personalen börjar tröttna.

– Stämningen på kliniken är väl lite grann uppgiven, säger Peter Lanbeck.

Han säger att personalen på infektionskliniken gör sitt bästa för att ta hand om patienterna. Men att toleransen blir mindre och mindre eftersom flytten skjutits upp flera gånger.

Nu håller sjukhusledningen på med en utredning av hur lokalproblemen ska lösas. Målsättningen är att infektionskliniken ska kunna flytta in i sina nya lokaler senast före sommarsemestrarna.

– Men med hänsyn till bland annat värmesystemet och lokalernas standard så har vi framfört att det måste nog ske någonting dessförinnan, säger Peter Lanbeck.

Sjukhusledningen arbetar nu intensivt för att hitta en snabb lösning.