Ringsjön rensas på mört och braxen

Ringsjöns ekologiska balans ska återställas genom att sjön töms på en stor del av den fisk som finns där. I två och ett halvt år ska utfiskningen pågå och 80 procent av den mört och braxen som lever där ska fiskas bort.

Utfiskningen bekostas av länsstyrelsen i Skåne och Eslöv, Höör och Hörby kommuner. Övergödningen i Ringsjön har lett till algblomning och dålig vattenkvalitet under somrarna. Fiskafänget börjar i vår och ska göras med hjälp av trål och bottengarn.