Malmö

Kamerorna har aldrig använts

1:48 min

Brandkåren i Malmö har hittills aldrig använt de övervakningskameror som finns på den brandbil som rycker ut i Rosengård. Det är inte säkert att brandkåren får förlängt tillstånd att använda kamerorna.

– Man måste väga det övervakningsintresse som räddningstjänsten åberopat mot det integritetsintresse som finns på platsen. Tillståndet går ut i december, och då får vi göra naturligtvis göra en ny prövning, och väga in hur den här övervakningen har fungerat, säger Henrik Kvennberg, tillsynsansvarig på Länsstyrelsen. 

Efter att ha mötts av stenkastning, och fyrverkeribeskjutning vid utryckningar till vissa adresser i Rosengård, sökte räddningstjänsten år 2009 tillstånd för att få filma med övervakningskameror där. Syftet med kamerorna var dels att förebygga brott men också att dokumentera brott. Men hittills har filmen från kamerorna aldrig använts. 

– Vad kameran har haft för effekt, det finns det nog ingen som kan svara på, om man lyfter ut den enskilt. Utan den ingår i ett stort batteri av åtgärder vi har gjort, säger Attila Jensen, distriktschef på räddningstjänsten i Jägersro. 

De senaste tre åren har antalet bränder i Rosengård minskat drastiskt. Även antalet tillbud med hot och våld har minskat. Men vad det beror på är svårt att säga. 

Räddningstjänsten har arbetat aktivt tillsammans med statsdelsförvaltningen och Rosengårdsskolorna. De erbjuder även sommarprogram för ungdomar och närbrandmän som arbetar med förebyggande åtgärder i just Rosengård. 

Attila Jensen tror dock att kamerorna kan ha bidragit med en viss avskräckande effekt och framhåller även tryggheten för personalen. Nu diskuterar räddningstjänsten om man ska ansöka om förlängt tillstånd.  

– Vi har precis lyft upp frågan. Vi har ju haft den med oss ända sen vi fick tillståndet. Hur gör vi efter? Hur kan vi argumentera för att för att vi ska få ett förlängt tillstånd? säger Attila Jensen.