Skåne

Sjuksköterskor får inte flexa

Skånes sjuksköterskor och barnmorskor får inte längre flexa.

Region Skåne har sagt upp tidigare avtal om flextid och vill ersätta det med ett nytt, enhetligt. Vårdförbundet säger nej, rapporterar lokala nyhetsmedier.

Tvisten berör cirka 10 000 anställda.

Tjugotre fackförbund har accepterat det nya avtalet. Men Vårdförbundet hävdar att detta innebär en försämring för medlemmarna och att de riskerar att inarbetad tid över 25 timmar fryser inne.

TT