Facket ändrar ej uteslutningsbeslut

Industrifackets överstyrelse ändrar inte beslutet att frånta Allan Jönsson hans fackliga uppdrag, på grund av hans politiska engagemang.

Allan Jönsson är valdes tidigare i år in som fackombud av medlemmarna på Höganäs Bjuf AB, men fråntogs sina uppdrag eftersom han är aktiv inom Sverigedemokraterna och Framstegspartiet, vilket inte Industrifacket anser är förenligt med att vara förtroendevald inom organisationen. Beslutet fattades först av hans avdelning, sedan av förbundsstyrelsen.

Allan Jönsson överklagade då till Industrifackets överstyrelse som vid ett möte idag beslutade att inte ändra beslutet.