Skåne

Byggnads varslar om sympatiåtgärder

Fackförbundet Byggnads varslar om sympatiåtgärder med Handels. Varslen berör cirka 400 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar omkring 11arbetsplatser på 13 företag, bland annat köpcentret Emporia i Hyllie i Malmö. Stridsåtgärderna träder ikraft fredagen den 20 april.

Fackförbundet Handels har varslat om strejk i konflikten med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel från fredagen den 13 april. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier kallar i ett pressmeddelande sympatiåtgärderna onödiga och otidsenliga