Helsingborg

Helsingborgs lasaretts budget på minus

1:36 min

Helsingborgs lasarett kommer inte att klara regionpolitikernas krav på att man ska spara 115 miljoner. Redan nu vet man att det blir ett fortsatt underskott.

– När vi lämnat första rapporten efter januari och februariuppföljningen så har vi lämnat en prognos på minus 70 miljoner. Vi har krav på oss att den 1 september ha en budget i balans, säger sjukhuschefen Lisbeth Cederwald.

Det finns flera orsaker, men en är att regionpolitikerna räknat med färre patienter än vad som faktiskt finns i Helsingborg. Så därför blir det underskott i budgeten.  Det går att rationalisera men det får inte gå ut över akut sjuka säger sjukhuschefen.

– Patientsäkerheten måste komma i första hand, säger Lisbeth Cederwald

Men det sparas på allt, flextiden togs bort för alla anställda, det är färre vikarier, mindre materialslöseri och man ser över läkemedlen. Hela lasarettets budget är 2,2 miljarder kronor.