Eslöv

Sorgen är fortfarande närvarande

1:08 min

Ännu ett halvår efter mordet på den ensamkommande flyktingen Mushtaba Sekandari så har hans vänner på asylboendet fortfarande svårt beskriva det trauma de känner. Dagens dom är i alla fall en punkt i sorgearbetet, säger Cecilia Lind (S) kommunalråd i Eslöv.

- Det som är det viktiga är att de blev fällda, därför att det funnits en oro framförallt hos pojkarna som bor på flyktingboendet att de inte skulle bli fällda. Så till vida är det en punkt, för det har ju varit ett stort trauma för de berörda, säger Cecilia Lind.

Kan du beskriva tiden efter mordet i Eslöv?

- De trodde ju inte att något sånt här kunde hända här i trygga Sverige. Att någon kommer in i deras bostad och skjuter ihjäl och knivskar en annan pojke. Så att detta har varit väldigt svårt för dem och deras personal att bearbeta, samtidigt som jag tror att sorgearbetet inte är avslutat på något vis, säger Cecilia Lind.

Hur har ni arbetat med sorgen hos pojkarna efter det som hände?

- Man har ju satt in mycket stödinsatser både för personalen och pojkarna men jag är inte säker på att det varit tillräckligt. Anledningen är de aldrig har kommit till ro under de här månaderna, utan det har hela tiden varit nya saker som kommit till. Många av dem har också svårt att formulera sig, svårt med språket och att beskriva den sorg de känner. Det var ju en kompis som dog mitt framför ögonen på dem, säger Cecilia Lind.