Lund

Över 100 patienter i Lund utan vatten

1:20 min

105 patienter på psykiatriska kliniken på Sankt Lars i Lund har varit utan rinnande vatten i två dygn. Personalen har fått hämta vatten från en tank bakom huset.

- Det har inneburit mycket merarbete och bekymmer för alla våra medarbetare och det har naturligtvis inneburit besvär och obehag för patienterna som inte har kunnat duscha och inte har kunnat använda toaletten utan att hälla på vatten efteråt, säger verksamhetschefen Bodil Gervind

Vad är det som har hänt egentligen?

- Ett rör intill huset har sprungit läck och man har fått gräva djupt ner i marken, läckan ligger sex meter under marknivå. Anledningen till att det har sprungit läck är, vad jag har fått veta, att man hade en brand i ett hus intill och när brandkåren satte på vattnet blev det för högt tryck för det här gamla röret.

Vad har ni fått för besked om när detta ska vara avhjälpt?

- Under dagen.