Helsingborg

Protester ändrar planer för boende

Socialnämnden i Helsingborg skjuter upp beslutet om var ett nytt boende för psykiskt funktionshindrade ska placeras. Från början var beskedet att den enda tillgängliga tomten fanns i bostadsområdet Ramlösagården, men planerna på att bygga där ledde till kraftiga protester.

Och enligt verksamhetschef Dinah Åbinger på socialförvaltningen, så har det kommunala fastighetsbolaget Kärnfastigheter nu eventuellt även andra tomter på gång.

Socialnämnden kommer att informeras om detta på sammanträdet i morgon kväll, men några beslut kommer alltså inte att tas.