Industrifacket backar upp uteslutning

Sverigedemokraten Allan Jönsson, från Bjuv, får inte behålla sina fackliga uppdrag. Det här beslutade industrifackets överstyrelse idag. Anledningen är att Allan Jönssons politiska åsikter anses oförenliga med det fackliga uppdraget.

Leif Håkansson är tillförordnad ordförande för Industrifacket.

– Industrifacket har överallt tagit ställning för att invandrade medlemmar ska integreras i samhället. Det är därför inte förenligt med sådana medlemskap att vara med i Industrifacket, säger han.

Sverigedemokraten Allan Jönsson, som också sitter i kommunfullmäktige i Bjuv för Framstegspartiet, valdes att få förtroendeuppdrag i den lokala klubben på företaget Höganäs Bjuf AB i april. Men hans inträde i klubben fick industrifackets avdelning i Nordvästskåne att reagera och ville att han skulle fråntas sina uppdrag. 

Och tidigare i höstas så fråntog också förbundsstyrelsen i Stockholm Allan Jönssons förtroendeuppdrag, ett beslut som överklagades till förbundets överstyrelse. Men överstyrelsen gick idag alltså på samma linje och slog fast att Allan Jönsson inte får inneha några förtroendeuppdrag inom industrifacket. Men medlem i facket är han fortfarande.