Lund

Konsthallen ska bli mer pedagogisk

1:25 min

Lunds konsthall måste bli mer pedagogisk, menar kultur och fritidsförvaltningens utredare i en ny rapport. Nu föreslår man ett nytt verksamhetsuppdrag med noggranna uppföljningar. Bakgrunden är den medborgarenkät som presenterades förra året där 32 procent gav tummen ner för konsthallen.

Den nya översynen slår visserligen fast att konsthallen har många besökare i förhållande till invånarantal, ekonomiska anslag och jämfört med andra konsthallar och att den håller hög kvalitet.

Men konsthallen får också kritik. Bland annat står det i rapporten att Lunds konsthalls "pedagogiska verktyg når bara en liten del av besökarna"

 I utredarnas förslag till nytt verksamhetsuppdrag står bland annat att konsthallen "ska presentera ett varierat utställningsprogram där det finns plats för såväl det publikt breda som det smala" och att "verksamheten ska präglas av gästfrihet och välkomnande tilltal".

Man vill också kontrollera att uppdragen följs. Bland annat genom att förvaltningen tar fram "spridningskriterier för förhållandet mellan grupp och separatutställningar, kvinnliga och manliga konstnärer, olika generationer, geografiska och kulturella regioner, uttrycksmedel eller tekniker”. 

Men även om de nya direktiven innebär mer styrning tycker konsthallschefen Åsa Nacking inte att det är ett problem.

- Det är i linje med vad vi gör eller skulle vilja göra. Vi vill gärna förbättra oss inom marknadsföring till exempel och pedagogiken kan man alltid utveckla. Om vi vår utrymme att göra detta så gör vi gärna det.

Kultur och fritidsnämnden ska ta ställning till förslaget den 19 april.