Skåne

60 000 hushåll utan el efter kortslutning

Efter en kortslutning i regionledningen vid Sege i Malmö förlorade 60000 hushåll elen. Strax innan klockan åtta hade de flesta åter fått tillbaka strömmen.

Under avbrottet fick SOS-alarm ta emot en stor mängd automatlarm under ett par minuter. Troligen beroende på elavbrottet.  

Regionledningen leder el mellan Sege i norra utkanten av Malmö och Mörarp i närheten av Helsingborg.