Lund

AF Bostäder får bygga på dispens

Mark- och miljödomstolen har gett AF Bostäder rätt att bygga 22 så kallade BoKompakt-lägenheter i experimentsyfte. Därmed går domstolen mot Boverkets beslut att inte bevilja dispens.

Syftet med dessa är att erbjuda studenter billigare lägenheter än de, som byggs idag enligt nuvarande regelverk. Den första BoKompakt-lägenheten på bara 8,8 kvm invigdes i början av året efter att Lunds kommun beviljat ett tillfälligt bygglov.