Färre tågvärdar på Pågatågen

1:35 min

Antalet tågvärdar på Öresunds- och Pågatågen kan komma att bli färre. Enligt uppgifter till nyheterna så kan bemanningen på framförallt de längre tågen kommas att minska.

Förra året gick Skånetrafikens verksamhet back med 135 miljoner kronor. Ledningen har länge flaggat för neddragningar och vid ett möte på måndag, ska kollektivtrafiknämnden bland annat diskutera neddragningar av antalet tågvärdar.

Idag ska det finnas en tågvärd för var tredje vagn. Efter neddragningen kan bemanningen bli en tågvärd per tåg, som kan vara så långt som nio vagnar.

– Vi behöver naturligtvis göra insatser för att förstärka våra intäkter och vi behöver göra insatser för att minska våra kostnader och då gör vi ett antal åtgärder som handlar om att minska konsultkostnader och för att bättre använda personalen ombord, säger Mats Persson, folkpartistisk ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Mats Persson kan idag inte säga hur mycket pengar som Skånetrafiken kan spara på att minska antalet tågvärdar. Han avfärdar också kritikerna som säger att antalet tjuvåkare nu kommer att öka om de ser att en enda tågvärd ska sköta biljettkontrollen på ett tågsätt.

– Vi har just nu en pågående utbyggnad av kontrollant som gör det möjligt för tågvärdarna som ska fokusera på att ge resenärerna en korrekt och bra information och att ha en kontrollantverksamhet som fokuserar på att visera trafikanterna, säger han.