Klippan

Ny metod ska hjälpa ålarna

1:21 min

Vårens första lass ålar från Ringsjön har fångats och släppts förbi kraftverken i Klippan och kan nu börja sin resa mot Sargassohavet. Innan säsongen är slut kommer mer än tvåtusen ålar få hjälp att ta sig förbi de kritiska punkterna i Rönneå.

Men enligt Johan Wagnström som är fiskeridirektör på Länsstyrelsen så det vara sista gången man behöver skjutsa ålarna med bil.

Rönneå är ett av Sveriges viktigaste vattendrag när det gäller ål och målet är att halvera antalet ålar som får sätta livet till när de passerar turbinerna på de tre kraftverken vid Klippan. Nu ska man arbeta fram en metod att skona ålarna.