Danmark

Diabetiker kan förlora sina körkort

Diabetiker i Danmark kan förlora sina körkort, det är en av nyheterna i Danmarks nya körkortsregler. Lagen har införts på grundval av ett EU-direktiv, som syftar till att förhindra att människor som har problem med insulinkänningar kör bil. Det berättar Danmarks Radio.

Enligt det danska Diabetesförbundet riskerar 7.000 diabetiker förlora sina körkort som en följd av den nya lagen. Därför ska det inte vara möjligt för diabetiker som har återkommande hypoglykemi, hastigt blodsockerfall, att förnya sina körkort.

Lagen ska införas till årskiftet.