Tågstopp mellan Lund och Malmö

Det är stora problem med tågtrafiken i Skåne. Sedan klockan tio är all tågtrafik inställd mellan Malmö och Lund. Tåg norrifrån vänder i Lund, och busstrafik sätts in stället söderöver. Orsaken är en nedriven kontaktledning. SJ räknar med att tågtrafiken ska vara igång under eftermiddagen.