Danskt missnöje med svenska missbrukare i Köpenhamn

Danskarna har tröttnat på de många svenska missbrukare som har bosatt sig i Köpenhamn och kräver att Sverige gör något åt det växande problemet. Enligt den danske familje- och arbetsmarknadsministern har problemen ökat sedan de svenska socialarbetarna försvann från Köpenhamn för fyra år sedan.

– Det är ett problem som har vuxit. Av de personer som besöker värmestugorna är 20-30 procent från de nordiska länderna. Vi kan inte sätta dem på avvänjning och vi kan inte hjälpa dem i Köpenhamn, det får vi inte, säger Bo Asmus Kjeldgaard, familje- och arbetsmarknadsborgmästare i Köpenhamn.

Under 30 år arbetade svenska socialarbetare i Köpenhamn. Verksamheten betalades av Malmö kommun med stöd av Socialstyrelsen, men när Socialstyrelsen inte längre ville betala för verksamheten drog sig även Malmö stad ur och från år 2000 finns inte längre några svenska socialarbetare i Köpenhamn.

Bo Asmus Kjeldgaard bad då den danske socialministern Eva Kjer Hansen att skriva ett klagobrev till sin svenska kollega Morgan Johansson, vilket hon också gjorde.

Den svenske socialministern hänvisar i sitt svar att missbrukarna är EU-medborgare och därför har samma rättigheter till vård och hjälp i Danmark som de danska missbrukarna. Morgan Johansson skriver också att det pågår en utredning. Men det är ett svar som Bo Asmus Kjeldgaard inte alls är nöjd med.

– Jag tycker att det är ett stort problem att den här frågan bollas fram och tillbaka mellan ministrarna i Sverige och Danmark, utan att någon tar ansvar för att vi ska nå en lösning på problemet, säger han.

Varför tror du att de svenska missbrukarna söker sig en fristad i Köpenhamn, är inte det ett misslyckande för dansk narkotika politik?
Nej, det tycker jag inte att man kan säga. Missbruket finns i alla större städer men de svenska missbrukarna har blivit missbrukare i Sverige, det är inte ett problem som vi har skapat, säger Bo Asmus Kjeldgaard.