Trelleborg AB kan få ny produktion

Facken och ledningen för Trelleborg AB är överens om nedläggningen av däckfabriken i Trelleborg. Varslen om uppsägningen för de 200 anställda på fabriken ligger kvar, men nu fortsätter mbl-förhandlingarna om nedläggningen. Det finns ett personalprogram och det kan bli ersättningsproduktion.

Viktoria Bergman är biträdande informationsdirektör på Trelleborg AB:

– Nu fortsätter vi gemensamt att analysera detaljerna avseende den kvarvarande verksamheten, säger hon.

Fortfarande handlar det om 200 anställda som varslas om uppsägning, när produktionen av diagonaldäck till lantbruks- och skogmaskiner flyttas över till underleverantörer i Österuropa och Asien och till en egen fabrik på Sri Lanka. Efterfrågan på dessa däck har minskat, däremot ökar försäljningen av den typ av radialdäck som tillverkas i koncernens italienska fabrik öster om Rom.

Trelleborg AB har tillsammans med facket utarbetat ett personalprogram med individuella utbildningsinsatser, ett starta eget program i samarbete med ALMI och ett jobbcenter för att ge stöd till nya jobb. Även avtalspensioneringar är aktuella.

Och det har även talats om ersättningsproduktion i Trelleborg:

– Vi har sagt att vår ambition med den kvarvarande verksamheten är att skapa en slagkraftig tillverkning av blandningar och halvfabrikat på orten. I samband med det kan vi se över vad som eventuellt kan flyttas hit, säger Viktoria Bergman.