Friskolor tänker överklaga sänkta bidrag

Om Lunds kommunfullmäktige i nästa vecka beslutar att sänka ersättningen till enskilda förskolor och friskolor, så kommer skolorna att överklaga beslutet. En samarbetsgrupp för de privata skolorna i Lund hävdar att beslutet strider mot skollagen.

Per-Erik Karlsson, rektor för Freinetskolan, menar att kommunen saknar underlag för sina beräkningar av bidrag:

– Skollagen säger att fördelningen mellan kommunala skolor och friskolor ska ske på lika villkor. När vi ville se siffrorna kunde de inte tas fram. Då blev vi oroliga på allvar, säger han.

Centrala skolnämnden i Lund beslutade för en månad sedan om en sänkning av bidragen till de fristående förskolorna och skolorna. Anledningen är att man anser att den kommunala skolan har vissa skyldigheter som kostar, och som friskolorna inte har. Det handlar till exempel om att den kommunala skolan hela tiden måste ha beredskap att ta emot inflyttade elever.

Samarbetsgruppen för för- och friskolor i Lund har tagit hjälp av ekonomer och jurister från Friskolornas Riksförbund för att analysera kommunens beslutsunderlag, och om kommunfullmäktige på torsdag i nästa vecka röstar ja till förslaget, så kommer striden att gå vidare. Per-Erik Karlsson menar att det redan finns flera domar från andra delar av landet som underkänt samma sak som nu Lund försöker genomdriva.

– Vi tvingas då driva det vidare till länsrätt och kammarrätt, säger han.