Köper privat röntgen trots överkapacitet

Trots att röntgenavdelningen på MAS i Malmö har överkapacitet köper sjukvårdsdistriktet in drop-in röntgentjänster från det privata vårdföretaget Ellenbogen. På fredagen invigdes Ellenbogens nya röntgenutrustning av ordföranden i distriktsnämndens avtalsutskott, Gun-Britt Lagerkvist.

– Innan vi gjorde upphandlingen hade vi noggranna diskussioner med företrädare för sjukhuset MAS och då sa de att det här skulle behövas i fortsättningen, säger Gun-Britt Lagerkvist.

Men frågan är hur mycket den nya röntgenanläggningen egentligen behövs. I avtalet mellan distriktsnämnden och det privata vårdföretaget finns inga garantier för hur många patienter som ska skickas till Ellenbogen. Eftersom det nu finns en överkapacitet på UMAS så trodde ledningen där att man kunde använda den för att göra fler drop in-undersökningar. Men det tyckte inte distriktsnämnden. Gun-Britt Lagerkvist hänvisar till att det i ett underlag till upphandlingen av den privata röntgentjänsten skulle ha nämnts att ett visst antal patienter ska komma till den privata vårdgivaren oavsett hur stor överkapacitet UMAS har.

Men det avtal som parterna skrivit på säger att sådana tidigare överenskommelser inte längre gäller i och med det nya avtalet innebär detta att undersökningar som skulle kunna göras i princip utan kostnad för sjukvården och skattebetalarna nu istället köps in av ett privat företag.

– Nu är det så att vi har gjort den här upphandlingen och ett avtal som löper på minst sju år och det ska fullföljas, säger Gun-Britt Lagerkvist.

Men är det inte bättre att man utnyttjar den överkapacitet som finns på MAS?

– Vi har gjort den här upphandlingen och kommit fram till ett avtal och det ska fullföljas, säger Gun-Britt Lagerkvist.