Skånetrafiken ändrar sig om ersättning

Skånetrafiken ändrar nu ännu en gång sin resegaranti. Omkring tretusen skåningar får nu ett brev, där Skånetrafiken ber om ursäkt för att man nekat dem ersättning för förseningar.

Så sent som i somras beslutade Skånetrafiken att inte ersätta de förseningar som beror på fel som Banverket gjort, men det tar man alltså tillbaka nu.

Gösta Ahlberg är trafikdirektör på Skånetrafiken:

– Jag skulle vilja säga som så att vi lyssnar på våra kunder. När det hände något med tågen så innebar det ett misstroende mot vårt sätt att vara mot kunder och andra, säger han.

Den första augusti införde Skånetrafiken en strängare policy för utbetalning av ersättning för försenade tåg. Resegarantin, som lovar ersättning till resenärer som drabbats av förseningar på mer än 20 minuter, skulle då inte längre gälla för fel som inte Skånetrafiken kunde råda över.

Man hävdade att det handlade om force majeure, men när man tittade närmare på det insåg man att man inte hade juridisk täckning för beslutet:

– Stormen häromdagen var force majeure, men ett vanligt växelfel, som inträffar då och då är det inte, säger han.

Många resenärer har skrivit eller ringt och klagat på att de inte fått ut någon ersättning, och det gav alltså resultat. De närmare tretusen personer som i höst nekats ersättning får nu ett brev där Skånetrafiken ber om ursäkt och förklarar att man ändrat sig. Samtidigt ersätts de som vanligt med antingen ett frikort för en dag eller med upp till 500 kronor för utlägg för taxi eller bil. Men de ökade kostnaderna lönar sig i längden, tror trafikdirektör Gösta Ahlberg:

– Det kostar oss ett par miljoner, men vi får det tillbaka i ökat förtroende från kunderna, säger han.