Dioxin problem för BT kemi-sanering

Att det finns rester av det mycket giftiga ämnet dioxin i marken på BT Kemis tidigare fabriksområde i Teckomatorp, kan komma att påverka vilken metod som väljs för att sanera tomten från farliga bekämpningsmedel.

Lars Bevmo är projektledare för BT Kemi Efterbehandling i Svalövs kommun:

- Skulle det bli frågan om en biologisk behandling så kan dioxinet störa behandlingen, säger han.

Arbetet med att jobba fram vem som ska sköta slutsaneringen av den förorenade marken kring före detta BT Kemis växtgiftsfabrik pågår för fullt. Först ska konsulter upphandlas som i sin tur ska jobba med att ta fram en slutgiltig entreprenör, och det beräknas bli klart om drygt ett år.

Samtidigt kommer man då att behöva bestämma vilken metod som ska användas utifrån till exempel pris och miljökonsekvenser. Då kan dioxinerna spela en avgörande roll, vid termisk behandling bränner man antingen upp jorden, eller så hettar man upp den till 500 grader så gifterna förgasas, och sedan förbränner man gaserna, och då förbränns även dioxinet.

Men att dioxin finns i den förorenade marken har varit känt ända sedan de första provtagningarna i slutet av 70-talet, berättar Lars Bevmo:

- Däremot så vill vi göra ytterliggare analyser för att se hur stor omfattningen är, säger han.

Den stora saneringen handlar om att avlägsna ett par, tre ton av växtgifter, främst klorfenoler och fenoxisyror. Dioxinerna bildades i processen vid tillverkningen av växtbekämpningsmedlen och utgör ingen direkt fara så länge jorden är orörd.