Omfattande krogsnusk i Malmö

Endast ett fåtal restauranger som undersöktes i Malmö fick godkänt då livsmedelinspektörer gjorde en granskning. Bara 16 av 216 krogar klarade sig, ett resultat som miljöförvaltningen ser allvarligt på.

– Detta är inte bra, men vi hoppas så nu och skörda senare, genom att detta uppmärksammas, säger Ann Swenell-Paulsson som är avdelningsansvarig för livsmedelskontrollen.

Det är alltså bara sju procent som klarade sig helt utan anmärkning efter livsmedelsverkets oanmälda inspektioner.

Men bland de icke godkända skiljer sig betygen åt mycket. Ungefär 40 procent fick bedömningen godkände med avvikelse vilket betyder att det finns problem på restaurangen men inget som innebär omedelbar hälsorisk för gästerna.

Men 50 procent blev helt underkända med flera anmärkningar.

Att så få blev godkända beror till viss del på ett nytt och snävare sätt att betygsätta matställens hygien. Inspektionen av Malmös caféer för ett par månader sen gav ett lika nedslående resultat, bara en tiondel godkändes.

Så gott som alla restauranger i undersökningen fick anmärkning på viktiga områden som rengöring och förvaring av livsmedel.

Något som kan bero på dåliga lokaler, tror Ann Swenell-Paulsson.