Bakslag för nytt köpcenter i Burlöv

Länsstyrelsen bromsar återigen Burlövs kommuns planer på att bygga ett nytt köpcenter. Ett nytt köpcentrum i Burlöv skulle nämligen kunna hota affärsinnehavare i andra kommuner.

Från början hade man på Burlöv kommun planer på att bygga ett nytt köpcenter på 170 000 kvadratmeter - en plan som senare ändrades till 70 000 kvadratmeter, men nu ger Länsstyrelsen bara tillåtelse att bygga på en 35 000 kvadratmeter stor yta. Anledningen är klagomål från grannkommunen Lund.

–Det är ju den planerande kommunens skyldighet att höra andra kommuner i en fråga som kan beröra dem, och eftersom man inte har kunnat redovisa konsekvenserna av den handel som ska bedrivas, så kan vi inte gå vidare med den planen, utan det förutsätter en justering, säger Claus Pedersen, planhandläggare på Länsstyrelsen.

Vad var det Lunds kommun främst klagade på?

Kommunen har främst vänt sig mot andelen livsmedelshandel i planen, och kommunen befarar att det skulle kunna få negativa konsekvenser för Lund.

Det är inte bara handelskonkurrensen man på Länsstyrelsen oroar sig över utan även för miljön.

–Burlövs kommun behöver visa på ett tydligare sätt att inte miljökvalitetsnormerna överskrids, säger Claus Pedersen.