Själavård till salu

Svenska kyrkans församling i stadsdelen Fosie i Malmö går nu ut till företag och erbjuder träffar för att motverka utbrändhet och föreläsningar om etik och moral. Förhoppningen är att kyrkan kan tjäna tillräckligt med pengar på affären för att kompensera för det minskande medlemsantalet.

– Folk håller på att stressa ihjäl sig och det blir dyrare och dyrare för företagen att ha människor som använder sina yttersta krafter för att ta sig runt, säger Ulla Carin Holm kyrkoherde i Fosie församling.

Fosie församling tror att de anställda på företagen i trakten skulle må väl av det retreatpaket som man erbjuder företagen. Paketet innehåller meditation, avslappnande massage, samtal med en präst eller kurator och en stunds stillhet. Tillsammans med det erbjuds samtal om etikfrågor och självkontroll.

Fler verksamheter planeras
Utöver retreatpaketet finns det planer på fler verksamheter, som till exempel cateringverksamhet åt äldreomsorgen.

Ulla Carin Holms förhoppning är att de olika verksamheterna ska omsätta en eller ett par miljoner kronor om ett par tre år. Pengar som behövs väl i Fosie eftersom antalet medlemmar i Svenska Kyrkan minskar.
Enligt Ulla Carin Holm slår det extra hårt just i Fosie som redan är en fattig stadsdel med stora problem, därför måste församlingen få in pengar på annat sätt.

Fredrik Svenningsson