Läkare stoppar 300 extramiljoner

Läkarförbundet i Skåne hindrar nu Regionstyrelsen från att tillföra 300 miljoner kronor i statsanslag till regionen. Anledningen är att läkarförbundet är oense med regionstyrelsen om hur pengarna bäst används.

Lars Nevander är företrädare för Läkarförbundet, och han menar att om pengarna fördelas som läkarförbundet vill så hade effekterna av de stora besparingarna som sjukvården står inför, blivit betydligt mindre.

– Då hade man kunnat halvera sparbetinget.  Och en stor del av besparingarna hade kunnat klaras med effektiviseringar. Och det hade inte behövt drabba patienterna i samma höga grad, säger han.

Regionfullmäktige klubbade budgeten för nästa år redan i juni. Men så har regeringen aviserat mera pengar till landstingen och därför skulle regionstyrelsen ta ett tillägg till budgeten förra veckan, men så blev det inte eftersom Läkarförbundet krävde centrala förhandlingar om hur de 300 miljonerna skulle användas.

De centrala MBL-förhandlingarna ska hållas den 30 november. Regionledningen behöver dock inte komma överens med läkarförbundet utan kan köra vidare ändå, men läkarna hoppas att politierna ska lyssna på deras argument.

– Om vi tar Lunds Universitetssjukhus som exempel, så måste man använda billigare cellgiftmedel vid cancerbehandling som inte säkert är lika effektiva, och man har lagt förslag om att spara på att kraftigt minska barnsjukvården, och ta bort en del av allergisjukvården, säger han.  

42 miljoner av de pengar som staten skjuter till vill regionledningen använda till att förhindra en avgiftshöjning inom kollektivtrafiken, men det tycker också Läkarförbundet är fel.

– De här pengarna är avsedda att öka sysselsättningen, och det gör man inte om de går till kollektivtrafiken, säger Lars Nevander.

Den 7 december håller regionstyrelsen ett extra sammanträde i frågan och samma dag ska regionfullmäktige klubba tilläggsbudgeten.