Bredbandskrig i Skåne

Bara en månad innan region Skåne börjar erbjuda de skånska hushållen bredband i samarbete med Sydkraft Bredband väljer Telia att storsatsa i Skåne.

Telia ska utrusta ett hundratal telestationer med så kallad ADSL och kan därmed erbjuda bredband till 90 procent av dom skånska hushållen innan årsskiftet.

Och utbyggnaden är ett direkt försök att konkurrera ut Region Skånes bredbandssatsning:

- Svar ja, konkurrensen påverkar hur vi bygger ut, säger Telias informatör hans G Larsson.

Under nästa år kommer basprojektet, finansierat av Region Skåne och med statsbidrag, att förse alla orter med fler än 200 invånare med bredband via telenätet. Orter med färre invånare får inte vara med har regionen bestämt.

Telias storsatsning i Skåne innebär att alla hushållen i Lomma kommun kommer att ha tillgång till bredband via Telia, ett kvartal innan regionens basprojekt når fram.

Man kommer också att storsatsa på telestationer i Kristianstads kommun, Helsingborgs stad ett år före basprojektet och i Simrishamns kommun.

Men de mindre orterna i Skåne – de kommer fortfarande att stå utan bredband. För inte heller Telia tänker satsa på de mindre orterna – trots att konkurrensen där är obefintlig.