JO kritik mot skånskt rättsväsende

Justitieombudsmannen kritiserar polisen i Skåne och en åklagare i Kristianstad för att en utredning om misshandel av ett barn varit för långsam.

En förundersökning ska enligt rättegångsbalken bedrivas skyndsamt.

I det aktuella fallet dröjde det drygt två månader innan utredningen i praktiken började och nästan tre och en halv månad innan det första förhöret hölls.