Fortsatt planering för E22:an satsning

Trots att Regeringen beslutat att skrinlägga satsningarna på E22:an så fortsätter  Lunds kommun arbetet med Råby trafikplats.

- E22:an är väldigt viktig för Lund. Bland annat så har länsstyrelsen sagt att vi inte kan bygga ut området söder om gastelyckans industriområde om vi inte får den trafiplatsen. Och vi behöver den marken för en forsatt expansion av Lund, säger Lennart Prytz

Flera vägprojekt utmed E22:an skjöts på framtiden när regeringen istället satsade miljarder på infrastrukturprojekt i Västsverige för att rädda Saab kvar i Sverige och Trollhättan.

E22:ans trafikplatser Lunds Södra och Råby, förbifarterna Fogdarp och Linderöd samt sträckan mellan Sätaröd och Vä är vägprojekt som nu kan bli av först 2015. 

Men den 2 februari ska Lennart Prytz tilsammans med representanter från Region Skåne uppvakta Infrastrukturminister Ulrica Messing i frågan.

Lennart Prytz tror att Råby trafikplats kan bli av vid nästa vägprioritering:

- Det här är ett av de få projekten som samhällsekonomiskt går att räkna hem. Och därför tror vi att när man gör nästa prioritering så får vi en hög placering – och då ska vi vara beredda.