I dag är det dags för den åttonde dagen i Malmö tingsrätt för den misstänkte seriemördaren Peter Mangs. Foto: Scanpix
Misstänkte seriemördaren

Liverapportering åttonde dagen i Mangsrättegången

Det har blivit dags för den åttonde dagen i rättegången mot den misstänkte seriemördaren Peter Mangs. I dag kommer två åtalspunkter avhandlas. Dels skotten Peter Mangs ska ha skjutit mot polisstationen på Davidshall i Malmö och dels skotten den misstänkte ska ha skjutit mot en parkerad bil med två personer i på Professorsgatan. Den andra åtalspunkten beräknas starta klockan 11.

Tobias Wallin:

Det har blivit dags för den åttonde dagen i rättegången mot den misstänkta seriemördaren Peter Mangs. I dag kommer två åtalspunkter avhandlas. Dels skotten Peter Mangs ska ha skjutit mot polisstationen på Davidshall i Malmö och dels skotten den misstänkta ska ha skjutit mot en parkerad bil med två personer i på Professorsgatan.

20:01, 3 juni 2012

<

Tobias Wallin:
Rättensplanering ser ut som följer:
Dag 8 (måndagen den 4 juni kl. 08.30)

davidsahall
Åtalspunkten 8 – olaga hot, grovt brott, och skadegörelse på Verkstadsgatan den 14 mars 2010
- Åklagarens sakframställning och genomgång av skriftlig bevisning (30 minuter)
- Försvarets sakframställning
- Förhör med den tilltalade
- Tre vittnesförhör [numrerade 2-4 på sid. 24 i stämningsansökan] (1 timme)

Skott mot bil
Åtalspunkten 9 – försök till mord på Professorsgatan den 16 mars 2010 (kl. 11.00)
- Målsägandenas yrkanden om skadestånd
- Den tilltalades inställning i skadeståndsdelen
- Åklagarens sakframställning och genomgång av skriftlig bevisning (30 minuter)
- Förhör med två målsäganden (1 timme)
- Förhör med den tilltalade

21:24, 3 juni 2012

Tobias Wallin: God morgon!
Klockan 8.20 är jag på plats och kör igång live från tingsrätten i Malmö. Har du någon fråga om rättegången så ställ dem här i chatten så ska jag försöka svara.

21:24, 3 juni 2012

<

P4_TobiasWallin: Idag är det rekordfå i rådhuset. Jag och en tidigare granne till Peter Mangs.

08:24, 4 juni 2012

Tobias Wallin: God morgon

08:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: DÅ är jag igång

08:29, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

RO hälsar alla god morgon

08:30, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM är på plats. Idag med en bok jag inte sett innan.

08:30, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Klädd har han som vanligt

08:30, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Vit skojorta och gråa byxor

08:30, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Sitter just nu på händerna och väntar på att dagen ska komma igång.

08:30, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Fram till klockan 11 är det skotten mot polishuset som gäller.

08:32, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Polisen kräver drygt 3000 kronor i skadestånd för den skadade rutan som Peter Mangs ska ha skjutit mot. PM bestrider kravet på skadestånd då han nekar till gärningen.

08:33, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då börjar åklagaren sin framställan om hur brottet gått till. Du kan läsa det här nedan: I åtalet står det:
Peter Mangs har på kvällen den 14 mars 2010 på Verkstadsgatan i Malmö lyft vapen mot flera personer som befunnit sig i Davidshalls Polishus lokaler eller eljest hotat med brottslig gärning på sätt som varit ägnat att hos de hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egen-dom.

Peter Mangs har med sin pistol, Glock 19, skjutit minst två skott mot fönstret till en upplyst korridor i vilken poliser och annan personal passerar under kvällen. Ett av skotten har gått igenom ytterglaset på en höjd av 174 cm över golvet i korridoren och anträffats mellan de båda glasrutorna. Ett annat skott har fast-nat i en trälist vid en av de övre fönsterrutorna. Skador har uppkommit på glas-ruta och trälist.
Det olaga hotet är grovt med hänsyn till att skjutvapen använts.

08:34, 4 juni 2012


Nu får vi se en karta över samtliga brottsplatser. Här är är våran karta över brotten.

Nu får vi se en karta över samtliga brottsplatser. Här är är våran karta över brotten.

08:36, 4 juni 2012

<


Nu ser vi det här.

Nu ser vi det här.

08:37, 4 juni 2012


Text och förklaring till skissen.

Text och förklaring till skissen.

08:37, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Åklagaren berättar att det inte varit något problem att med hjälp av laser bestämma från vilket håll skytten varit placerad. Det har dock varit svårare att bestämma hur långt bort skytten varit placerad och därför har man uppskattat.

08:40, 4 juni 2012


Prickarna markerar där två kulor träffat.

Prickarna markerar där två kulor träffat.

08:41, 4 juni 2012

<


Där man tror skytten stod så har inga hylsor hittats. Men längre bort inne på S:t Petri skolas gård.

Där man tror skytten stod så har inga hylsor hittats. Men längre bort inne på S:t Petri skolas gård.

08:42, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Inne på skolgården hittats flera hylsor.

08:42, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Senare hittar två kvinnor fler hylsor som lämnas till polisen.

08:43, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Åklagaren berättar just nu om att den tekniska bevisningen pekar på att de hylsor som hittats på skolgården till mycket stor sannolikhet skjutits ur Peter Mangs vapen. Kulorna har varit mycket svåra att spåra men även de pekar på att de kan komma från den misstänktas vapen och den så kallade X-pipan (en extra pistolpipa).

08:45, 4 juni 2012

<


Här en bild på kulorna som kan komma från Peter Mangs vapen.

Här en bild på kulorna som kan komma från Peter Mangs vapen.

08:46, 4 juni 201208:47, 4 juni 2012

<08:48, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Åklagaren läser just nu texten du ser på bilden nedan.

08:48, 4 juni 2012

<08:49, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Här är det kanske lite lättare att se var hylsor hittades och vilket fönster som det sköts mot.

08:50, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Nu får rättten se samma bild som ni redan ser här nedan.

08:51, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Hylsrona som hittas på platsen kommer från en rad olika vapen. Bl a från de vapen som polisen har.

08:52, 4 juni 2012

<


Om de sk spillhylsorna.

Om de sk spillhylsorna.

08:53, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Följande förkortningar ska jag försöka hålla mig till även i dag.

RO:Rättens ordförande
RÅ:Rådmanen
PM:Peter Mangs
FÖ:Försvaret. Peter Mangs advokater.
ÅK:Åklagaren
MÅ:Målsägaren, det vill säga den som utsatts för brott.
MB: Målsägarbiträdet, det vill säga den drabbades advokat.
V:Vittne. (När det är flera heter den första V1 den andra V2 osv.)

08:56, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Rätten fortsätter med den skriftliga bevisningen. Det handlar om hur högt över golvet kulorna skjutis in i lokalen och vilken typ av glas som sitter i fönstren. Det var vid händelsen helt vanligt glas som enligt en glasmästare citat "inte skyddar mot någonting".

08:57, 4 juni 2012


Nu läser åklagaren den här texten.

Nu läser åklagaren den här texten.

09:01, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Sen följer en rad analyser av de 31 patronhylsorna som hittats kring platsen för skotten mot polishuset. Lägger inte upp mer än det jag redan lagt upp om hylsorna.

09:02, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Åklagaren berättar just nu om de som rätten kallar för spillhylsor. Det vill säga hylsor som åklagaren menar att Peter Mangs slängt ut på de ställen han varit och skjutit för att förvilla och försvåra polisens arbete. Flera av hylsorna kommer från kulsprutor.

09:06, 4 juni 2012

<09:14, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Den här texten ger mer än att just nu bara skriva om alla hylsor.

09:14, 4 juni 2012

<

Birgitta: Man önskar att han kunde visa sig vara en man, och stå för vad han gjort och ta sitt straff.

09:19, 4 juni 2012

hörs han: När ska Peter Mangs förhöras?

Tobias Wallin: Det blir förhör med ett par vittnen när åklagaren är klar efter det blir det förhör. Skulle gissa att det blir en paus först.

09:20, 4 juni 2012

YO: Är det fortfarande bara du och en till där som du skrev i morse?

Tobias Wallin: Nej nej nej. Nu är det jag och två till! Fast det sitter fler journalister uppe i säkerhetssalen.

09:20, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Då är åklagaren klar och försvaret får ordet.

09:21, 4 juni 2012

<

namnnamn: Är det fortfarande spännande att följa rättegången?

Tobias Wallin: Ja är det korta svaret.

09:21, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Försvaret säger att PM nekar till brottet och påpekar att det även här saknas DNA fingeravtryck eller telefonpositionering

09:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ pekar nu på de hittade hylsorna som kan spåras till Peter Mangs vapen lika gärna kan ha hamnat där på samma sätt som åklagaren menar att de övriga hylsor hamnat där.

09:24, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ läser nu ur åtalet och ett tilläggsprotokoll. I det finns det en kompletterande uppgift om att det ska ha setts en bill vid polishuset i samband med skjutningen som åklagaren inte tog upp i sin framställan.

09:25, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Peter Mangs följer intresserat med i sin advokats genomgång.

09:26, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Kan förtydliga. På en direkt fråga från RO förklarar åklagaren att hennes teori om tomhylsorna som hittats av privatpersoner ett par dagar efter skjutningen är utlagda i efterhand och inte samtidigt som skjutningen mot polishuset.

09:31, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ ställer frågor om material i förundersökningen. Åklagaren blir irriterad.

09:32, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Förhör med Peter Mangs

09:33, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO undrar om han kommer ihåg vad han gjorde den dagen

09:33, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM svarar att han inte vet

09:33, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO undrar om han kan ha varit i området den aktuella dagen

09:33, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM vet inte först men svarar sedan nej

09:33, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar om PM berättat om den här skjutningen för någon

09:34, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

PM säger att han inte kommer ihåg

09:34, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar varför han ibland kommer ihåg att han berättat om olika brott och ibland inte

09:34, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM svarar att - så kan det vara med minnet.

09:34, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar nu hur långt han kan skjuta med sina vapen

09:35, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM säger att han nog kan skjuta upp till en kilometer

09:35, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar om han testat.

09:35, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM säger att han inte testat en kilometer

09:35, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar hur långt han tesat

09:35, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

PM säger att han varje fall skjutit på 25 meter.

09:36, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar om han kan ha skjutit på längre avstånd.

09:36, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM säger att han varit ute på någon åker och skjutit

09:36, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar om han skjutit mot någon byggnad

09:37, 4 juni 2012

Tobias Wallin: PM säger att han siktat med laser mot hus.

09:37, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar om han skjutit mot något mer hus? Enligt polisförhör ska han ha skjutit mot ett kyrktorn. PM svarar att han bara siktat och inte skjutit.

09:38, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar vad han gjorde på åkern han nämnade.

09:38, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM berättar att han sköt mot en måltavla på varje fall 25 meter.

09:38, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar varför han gjorde det. Varför 25 meter när det är ett avstånd han kan skjuta hos skytteklubben.

09:39, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM svarar genom att fråga ”vad är meningen med att skjuta överhuvudtaget”

09:39, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Å vad var syftet då?
PM svarar att han gjorde det för det var olagligt och för att öva på att kontrollera sina adrenalinruscher han ska ha fått av att skjuta på olagliga ställen

09:40, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar hur han vet det går att skjuta en kilometer med sin Glock. Han säger att han läst det. PM säger att det inte går att träffa något på en kilometer.

09:41, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar vilket avstånd hans tre lasersikten varit inställda på då.

PM svarar att det går att se laserpricken på 500 meter men mer går inte att se och är inte användbart.

09:42, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar om han någon gång dokumenterat att han skjutit mer än 50 meter.
PM svarar att det är möjligt men inget han kommer ihåg.

09:43, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar om lasersiktet fungerar på 400 meter. Om det går att träffa på det avståndet.

09:44, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM svarar säkert att det är svårt och att man skakar när man skjuter.

09:44, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han provat. PM svarar att han inte vet om han gjort det.

09:45, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: och det blir en kvarts paus innan försvaret ska ställa frågor.

09:45, 4 juni 2012

Tobias Wallin: En kort sammanfattning av det som hänt fram till nu under morgonen:

Rekordlågt intresse vid dagens första åtalspunkt som gällde skott mot polishuset på Davidshall i mars 2010. Det var bara jag och två personer till som fanns på plats när förhandlingarna startade.
Det blev en extremt lång genomgång då det hittats sammanlagt 31 tomhylsor i närheten av brottsplatsen.

Några av hylsorna kan med säkerhet knytas till Peter Mangs vapen och kulorna som sköts mot polishuset kan med svaghet kopplas till hans vapen. Åklagaren menar också att flera av de så kallade spillhylsorna som hittats ett par dagar efter skjutningen är utplacerade i efterhand för att förvilla och försvåra polisen arbete.

Peter Mangs nekar till brottet och minns inte heller vad han gjorde den aktuella dagen. Mangs har ju berättat om skjutningar i Malmö och ska även enligt vittnen för dem ha erkänt bland annat mordet på Trez West Persson, för som han själv säger ”testa hur de reagerade”, därför frågade åklagaren om han berättat om skjutningen mot polishuset för någon men det kunde han inte komma ihåg.

10:04, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då kör rätten igång igen

10:06, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Alla är på plats

10:07, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Det är dags för vittnesförhör.

10:07, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 kallar vi honom från och med nu

10:07, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

V1 är polis

10:09, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 jobbade vid tillfället som ordningspolis men var ledig den aktuella kvällen och var hemma i sin dåvarande lägenhet.

10:09, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: V1 berättar att han satt och väntade på att TV4-sporten skulle starta klockan 20.00

10:10, 4 juni 2012

Tobias Wallin: När jingeln startar hör han flera smällan Någonstans mellan 3 och 5 stycken smällar säger han.

10:10, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar vad han tänkte då

10:11, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 säger att han undrade om det var någon som skrek eller någon bil eller moped som körde iväg. Men han varken hörde eller såg något när han tittade ut från sitt fönstret. Han tittade bort mot Petriskolan men la inte märke till något.

10:11, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar varför han gick upp och tittade

10:12, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 säger att det inte är vanligt med skottlossning där och han därför tänkte på det.

10:12, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar när han förstod att det var skottlossning.

10:13, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 säger att det var först när det blev massa blåljus utanför och hans kollegor spärrade av gatan. Han var ute och pratade med dem då och fick höra att det skjutits mot polishuset.

10:13, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ ställer nu frågor till V1

10:14, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar hur lång tid det tog från att han hörde smällarna till att det kom blåljus

10:14, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: V1 säger att det kanske tog 1,5 - 2 timmar

10:14, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Slut på frågor från FÖ.

10:15, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO undrar hur lång tid det tog från att sista smällen hördes till att han stod och kollade ut från fönstret.

10:15, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V1 svarar att det var max en minut

10:15, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Förhöret är slut.

10:15, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Det är dags för V2.

10:16, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Även han polis.

10:16, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Å börjar ställa frågor.

10:16, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar vad han jobbade som den aktuella kvällen. V2 var den kvällen stationsbefäl och hade ansvar för arresten.

10:17, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V2 säger att det var lugnt den aktuella kvällen så han och några kollegor satt i fikarummet och tittade på tv när de hörde kraftiga smällar.

10:18, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Han reste sig då upp och gick upp och tittade ut. Han kunde inte se något och antog då att det rörde sig om knallskott.

10:19, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Nu får vittnet peka på foto över var han sitter och jobbar normalt och var han tittade ut när han hörde smällarna.

10:20, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar vad som hände sen

10:21, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V2 säger att de satte sig igen och kollade på TV.

10:21, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: V1 berättar att det är något konstigt med fönstret i korridoren

10:22, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V2 säger att han driekt fattade att det hängde ihop med smällarna. Han kontaktar då ledningscentralen som snabbt får poliser till platsen för att spärra av.

10:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ ställer nu frågor. De undrar om det går att se utifrån om någon rör sig i korridoren. V2 svarar att det går att se.

10:23, 4 juni 2012


På den här bilden går det att se när det rör sig inne i korridoren.

På den här bilden går det att se när det rör sig inne i korridoren.

10:25, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Det är en man i korridoren om du tittar i nedre delen av fönstret.

10:25, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Förhöret är slut

10:25, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Det är dags för vittne 3.

10:25, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V3 är även han polis

10:27, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å får nu berätta vad han gjorde den aktuella dagen.

10:27, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Han var hemme i sin lägenhet som ligger väldigt nära polishuset.

10:27, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å ber honom berätta om kvällen

10:28, 4 juni 2012

Tobias Wallin: V2 berättar att han satt vid sin dator och spelade alfapet. Han hörde då en rad smällar. De var för honom inte så kraftiga. När han tittade ut så kunde han inte se något.

10:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: V2 berättar att han ett par timmar senare gick ner till centralen för att möta sin ex-flickvän

10:30, 4 juni 2012

Tobias Wallin: När de var på väg hem igen så var det avspärrat och han misstänkte direkt att det hängde ihop med smällarna han hörde tidigare under kvällen.

10:32, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar hur många smällarna var. V2. Säger att det var någonstans mellan 2 och 10 smällar.

10:32, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Försvaret undrar hur han kontaktade polisen när han såg att de spärrat av gatan

10:36, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: V2 berättar att han gick fram till de poliserna som vaktade avspärrningarna.

10:36, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Då är det slut på förhöret.

10:38, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:
Det är dags för byte av åtalspunkt

10:38, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Klockan 11 är det dags för åtalspunkten nr 9 som gäller mordförsök.
Gärning
Peter Mangs har den 16 mars 2010 på Professorsgatan i Malmö försökt att beröva målsägandena M1 och M2 livet genom att skjuta dem.
Peter Mangs har med sin pistol, Glock 19, på kort avstånd skjutit minst fem skott mot båda medan de satt i en parkerad bil. M1 har när han satt på förarplatsen träffats av ett skott i vänster axel med skador på mjukdelarna och bl.a. smärta som följd. M2 som satt i höger baksäte har under skjutningen böjt sig ned för att ta skydd. I samband därmed har en kula träffat skärmen på hans keps som flugit av honom. Övriga kulor har missat målsägandena. Vid gärningen har skador även uppkommit på bilen, bl.a. har flera av bilens rutor krossats av kulor.
Fara för brottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

10:41, 4 juni 2012

<


På bilden ser du den keps M2 hade på sig när han sköts. Kulan passerade genom skärmen och var alltså mycket nära att träffa honom i huvudet. Foto: Polisen

På bilden ser du den keps M2 hade på sig när han sköts. Kulan passerade genom skärmen och var alltså mycket nära att träffa honom i huvudet. Foto: Polisen

10:45, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Då är pausen slut

11:02, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: MB berättar ni om vad M1 och M2 kräver i skadestånd.

11:03, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

FÖ säger att PM bestrider skadeståndet då PM förnekar brott

11:04, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 kräver ersättning för kepsen du kan se på bild här i chatten

11:05, 4 juni 2012

Tobias Wallin: (de kräver även ganska mycket pengar)

11:05, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då börjar KÅ genomgång av hur brottet ska ha gått till.

11:05, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ berättar nu att de två M tillsammans med ytterligare en person att de skulle åka och spela biljard. När de kommer fram till personen de skulle hämta får de sitta och vänta i bilen.

11:07, 4 juni 2012

<


Karta över området.

Karta över området.

11:07, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Den röda stjärnan markerar platsen för där de parkerade och satt och väntade.

11:07, 4 juni 2012

<


flygbild över gatan

flygbild över gatan

11:11, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ berättar att de sitter och väntar på parkeringen och pratar. När de sitter där på parkeringen ser de en bil till som de känner igen. En av dem i bilen går fram till bilen de känner igen. Sedan sätter de sig i bilen igen. De noterar då att en person som KÅ menar är Peter Mangs kommer gående mot dem. Han passerar bilen en gång vänder sedan och vänder, personen som de stannar då bakom bilen. De ser då hur mannen tar fram ett vapen och skjuter minst fem skott mot bilen.

11:11, 4 juni 2012

<


Bilen.

Bilen.

11:11, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Prickarna markerar var kulor skjutis.

11:11, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 och M2 lyckas ta sig ur bilen och springer samtidigt som KÅ menar att Peter Mangs promenerar den väg han kom till platsen.

11:12, 4 juni 2012


Bilen en stund efter händelsen,.

Bilen en stund efter händelsen,.

11:13, 4 juni 2012

<11:14, 4 juni 201211:14, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ berättar att kulor man hittat kan kopplas till Peter Mangs vapen.

11:15, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Enligt KÅ har man inte hittat alla kulor som sköts mot bilen utan varje fall en eller två är kvar i bilen.

11:15, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu får vi se bilder på kläder M1 och M2 hade på sig. Ska lägga upp någon bild. Det är lite blodigt.

11:16, 4 juni 2012


Tröja med kulhål.

Tröja med kulhål.

11:17, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu börjar KÅ singenomgång av den tekniska bevisningen.

11:18, 4 juni 2012


KÅ läser just nu den här texten.

KÅ läser just nu den här texten.

11:20, 4 juni 2012

<

Herren: När får man veta hans straff?

Tobias Wallin: Dom kommer troligen i början av augusti.

11:21, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Vi får se fler bilder från brottsplatsen.

11:23, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ läser högt om hur bilarna på parkeringen stod etc

11:23, 4 juni 201211:27, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Vi får se många bilder nu.

11:27, 4 juni 2012


Här markeras vad flera hylsor hittas.

Här markeras vad flera hylsor hittas.

11:30, 4 juni 2012

<


En av hylsorna som hittades.

En av hylsorna som hittades.

11:31, 4 juni 2012


Text från SKL

Text från SKL

11:34, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Hylsorna är av olika fabrikat men har skjutis från samma vapen.

11:34, 4 juni 2012

Tobias Wallin:
Hylsorna som hittats vid brottsplatsen på Professorsgatan går enligt SKL att säga att de skjutits från samma vapen som används vid skotten mot lägenheterna på Hyacintgatan, mordet på Västra Skrävlinge och skotten mot moskén.

11:36, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Ett klipp från i morse.

11:38, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

(Ja det går så långsamt som det verkar.)

11:41, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Då är åklagaren klar

11:41, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Då får MB ordet

11:41, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

MB berättar om skadeståndet om att M1 förlorade 4 månadsinkomster då han var sjukskriven.

11:43, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Det här kommer nu då MB fått in uppgifterna först i slutet av förra veckan.

11:43, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Försvaret får nu ordet

11:43, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ säger att PM förnekar brottet och han ska ha varit på platsen

11:44, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ säger att det finns uppgifter att det skulle varit flera gärningsmän.

11:44, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Men kommer återkomma till det senare

11:44, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu ifrågasätter FÖ det KÅ sa om att fem hylsor går att koppla till ett vapen, vilket skulle vara PMs vapen.

11:45, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ tar nu fram bilder och pekar på var hylsorna hittats och menar att de borde hamnat på andra sidan bilen än där de hittades om nu PMs vapen skulle ha används

11:47, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ tar upp att det kommit in tips till polisen om att skjutningen skulle kunna handlat om något annat då det ska ha funnits en konflikt mellan M1s bolag och ett annat bolag.

11:48, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ tar nu upp att det finns ett signalement av gärningsmanen lämnat till polisen. Ett signalement som bara till längden skulle kunna stämma med Peter Mangs.

11:51, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Uppgiften om signalementet som försvaret tog upp har tagits tillbaka av dem som lämnat den.

11:53, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ tar nu upp konflikten mellan företagen. KÅ säger att de undersökt konflikten och kommit fram till att det inte har med saken att göra. De säger också att uppgiften om var hylsorna hamnade kommer återkomma under förhöret med Peter Mangs. Enligt M1 och M2 ska den som sköt ha hållit i vapnet på ett väldigt speciellt sätt.

11:54, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Då är det lunch fram till 13.15 då blir det förhör med M1 och M2 som alltså var nära att mördas den 16 mars 2010.

11:55, 4 juni 2012

<

DJ: Sitter här och läser ditt "referat", himla bra sätt att följa rättegången. Liten fråga dock, om man går på skytteklubb och ska få eget vapen så krävs det bra mycket skicklighet, man ska träffa tavlor på 25 m inte bara en gång utan flera år i rad, en liten prick på fem centimeter (detta är svårt). Hur kan man stå en meter från en bil , skjuta åtta skott, och missa 7?, Knappast någon bra skytt? Jag tror inte skytten hade kvalat in för eget vapen. Vad tror du. Mvh DJ

Tobias Wallin: Jag vet inget om vapen. Så jag lämnar det till de som vet mer om det - men tack för att du hör av dig med dina tankar om det som hänt.

13:08, 4 juni 2012

Leif Nilsson: Hej Undrar villka dagar i denna vecka som e avsatta till huvudförhandlingarna Leif

Tobias Wallin: Hej Leif! Det är idag, det är på tisdag och det är på torsdag.

13:09, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu är vi igång

13:17, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 berättar nu om kvällen.

13:17, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M1 berättar att de på kvällen bestämde att de skulle spela biljard. M1 och M2 åkte till sin gemensamma kompis och väntade utanför i väntan på att kompisen skulle komma ner. De skojade under tiden lite med en kompis och satte sig sen i bilen. En liten stund senare ser de en man som går runt och kollar in i bilen. De ska precis fråga varför han tittar in i bilen när de ser personen ta fram ett vapen och skjuter mot dem.

13:19, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

M1 berättar att de slänger sig ut ur bilen och springer därifrån.

13:19, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 berättar att de alltid får vänta på kompisen när de hämtar honom.

13:20, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Så även den här kvällen

13:20, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ undrar hur de skojar med kompisens bil. M1 berättar att de hade en flaska med vatten och hällde lite på fönstret.

13:21, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

M1 säger att de sen går tillbaka till bilen M2 sätter sig i sätter sig i baksätet då vännen ska komma ner (bilen är en 2 dörrars) .

13:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

När de suttit en stund i bilen ser de en man som kommer och går runt bilen. När M1 ska veva ned fönstret och fråga vad han gör så tar personen fram vapnet och skjuter.

13:24, 4 juni 2012


Nu får vi se en flygbild

Nu får vi se en flygbild

13:24, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 pekar på på parkeringen mellan husen.

13:25, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Svårt att beskriva här. Men de pekar där de ska ha sett mannen som sköt mot dem komma gående.

13:25, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ undrar var den som skjuter står.

13:27, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att den som sköt stod snett bakom. Ungefär vid hjulen.

13:27, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar om han hörde hur många skott.

13:27, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att det var panik och att de bara skrek.

13:28, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han hörde glas som krossades och fick panik.

13:28, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han sa till M2 att de ska springa.

13:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar om M1 hade märkt att han var träffad när de sprang.

13:29, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att det inte kändes. Men att när han tog på sin axel var det blod.

13:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar om M1 har koll på om M2 var träffad. M1 säger att M2 sprang normalt så han tänkte inte på det just då.

13:30, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu ber KÅ M1 att beskriva hur den personen som gick runt bilen innan den sköt

13:31, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1. Det var en vit man med mörka kläder. Han hade en huvtröja på sig.

13:32, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Med luvan uppdragen.

13:32, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att den som sköt hade på sig träningsbyxor.

13:32, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 är säker på att jackan var mörk men är lite osäker på färgen på byxorna.

13:33, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att luvan han hade på sig täckte nästan hela ansiktet

13:34, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att personen rörde sig snabbt och tänkte att det nog var en ung person.

13:34, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ ber M1 titta på PM och om det är något som gör att det är han som är gärningsmannen.

M1 säger att PM liknar den som sköt mot honom

13:37, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar vad det är som är likt

13:37, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 svarar att händerna

13:37, 4 juni 2012

Tobias Wallin: och benen är lika.

13:38, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: och benen.

13:39, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar om han såg vapnen och hur det såg ut
M1 svarar att han såg något silvrigt och att det var ett långt vapen.

13:39, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 måttar längden på vapnet. Ett ganska så långt vapen.

13:40, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han såg någon ljuddämpare.M1 säger att han inte vet så mycket om vapen och inte tänkte på det.

13:41, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar om han såg den som sköt flyttade på sig under tiden det sköts.

13:41, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 svarar att han bara fokuserade på att ta sig ut ur bilen.

13:41, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 berättar att när de springer ut från bilen ser de mannen springa mot motsatt håll.

13:43, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han tänkte på något när den som sköt tog sig från platsen. M1 svarar att han tänkte på att personen inte rörde sig så snabbt.

13:43, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ ställer frågor kring hur de parkerade bilen,

13:45, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar hur tankarna varit hos M1 under tiden fram tills det att PM misstänks för brottet.

13:46, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han tänkte på allt. M1 misstänkte alla. Men säger att han aldrig varit i konflikt med något.

13:47, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu ställer KÅ frågor kring den konflikt det bolag som M1 jobbar vid och äger aktier i varit i med ett annat bolag.

13:48, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han inte alls var inblandad i konflikten.

13:48, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ ställer frågor om han misstänkte något annat för skotten.

13:49, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han tänkte att någon kanske tagit fel på honom och hans bror då han jobbar som vakt.

13:49, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu får MB ställa frågor. MB undrar hur livet blev efter skotten,

13:49, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 berättar att det började gå rykten om honom. Det ska ha påståtts att han sålde vapen och liknande. Folk i hans område tittat på honom och misstänkte honom för att ha gjort något. En läkare han träffade ville inte ha med honom att göra.

13:50, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han en lång tid var rädd och vågade inte gå ut själv.

13:51, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M1 berättar att när han var på sjukhuset så sa en sjuksköterska till honom att "Man blir inte skjuten i Malmö om man inte gjort något".

13:52, 4 juni 2012

Leif Nilsson: Vet du vad som ska gås igenom på torsdag? Leif

Tobias Wallin: Sorry kollade fel. Det är inget på torsdag.

13:53, 4 juni 2012

Tobias Wallin: MB tar nu upp de bilder de lämnat in till rätten.

13:54, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han inte vill att någon ska se hans ärr.

13:54, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Att han måste dölja ärret hela tiden. När någon ser skadan så vill de att han ska berätta vad som hänt. Något han inte vill göra,

13:55, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att livet förändrats mycket efter händelsen. "Man börjar förstå att döden kan komma när som helst - innan tänkte jag inte på det"

13:55, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då börjar FÖ ställa frågor.

13:56, 4 juni 2012

Tobias Wallin: De undrar om han var själv eller om det var några andra med honom på sjukhuset.

13:57, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Det var några släktingar med honom men vännerna fick vänta utanför.

13:57, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar hur länge de stod parkerade innan de blev beskjutna.
M1 svarar att det nog var 10-15 min.

14:00, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ ställer frågor kring vad de gjorde där på parkeringen.
M1 svarar att de satt och väntade på sin kompis, de hade skojat med en annan kompis genom att hälla något på fönstret till kompisens bil. När de satte sig i bilen igen upptäckte de den som strax efter skjuter mot dem.

14:02, 4 juni 2012

Tobias Wallin: De tar fram bilden som illustrerar var de stod parkerade.

14:03, 4 juni 2012

<

Leif Nilsson: Vet du vilka dagar de e i nästa vecka igen ? Är pensionär o har tid att gå Har aldrig varit på en rättegång tidigare Vi var där dom 2 första dagarna jag o en kompis Leif

Tobias Wallin: aha. Nästa vecka är det måndag - tisdag - torsdag. Mordförsök på olika ställen hela veckan.

14:06, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

FÖ undrar över de uppgifter M1 lämnade till polisen och senare tog tillbaka.

14:06, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 svarar att han såg hudfärgen och gissade var personen kunde komma ifrån.

14:07, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger även han att han tänkte på att den som sköt inte sprang så snabbt när han lämnade platsen.

14:07, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ ställer frågor kring att han tänkte att det kunde varit hans bror någon var ute efter.
M1 svarar att det kan ju ha varit så då hans bror har ett farligt jobb och slänger ut folk från krogen.

14:10, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ har frågor kring företaget han jobbar på och äger aktier i som de hade en konflikt med.

14:11, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 svarar att han inte hade något med det där att göra.

14:11, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ tar upp att det finns polisanmälningar från de båda företagen mot varandra

14:12, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Bland annat rör det sig om mordbrand och att företrädare ska ha fått besök av företrädare i ett av företagen. Men M1 känner inte till så mycket om det. Han säger att det var hans pappa som fick hålla på med det.

14:14, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar vad han såg av vapnet. M1 svarar att han bara såg toppen av vapnet

14:15, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO undrar om han kommer ihåg hur lång tid det tog från att han såg honom (den som sköt) till det att han skjuter mot bilen.
M1 säger att det kanske tog en minut

14:16, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu ställer KÅ frågor kring hur den som sköt höll vapnet.

14:16, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att den som sköt höll vapnet lite snett när han sköt.

14:17, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att det han kommer ihåg mest var att det var vita fingrar kring vapnet.

14:17, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han tänkte på att gärningsmannen hade på sig en stor jacka som gjorde att han såg stor ut.

14:18, 4 juni 2012


Här är den pistol (Glock) som misstänks ha används

Här är den pistol (Glock) som misstänks ha används

14:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Förhöret är slut

14:22, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Det blir 15 minuter paus och sedan är det förhör med M2.

14:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

En liten reflektion kring de som besöker rättegången. I början var det nästan bara kvinnor här men nu är det varje fall i rådhuset bara män som är här.

14:25, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Det kom fram en man och frågade kring det här med att vapnet kan ha varit silverfärgat men Glocken är svart. Det blir spännande att höra förhöret med Mangs om de kommer fråga honom kring om han haft några ljuddämpare till Glocken som varit silverfärgade. Det finns bilder i bevisningen på en silverfärgad ljuddämpare till hans andra pistol, så det kanske inte är omöjligt att det finns.

14:40, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då är det dags för förhör med M2

14:44, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar att M1 hämtade honom på Gånglåtsvägen i Lindängen och så körde de mot Professorsgatan,

14:45, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 berättar att de ringde vännen de skulle hämta och sa till honom att komma ner. Men när de kommer fram är han inte nere.

14:46, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

M2 säger att när de svängde in på parkeringen så ser de personen som senare skjuter mot dem.

14:46, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att han står och håller på med något. Men M2 misstänker inget då.

14:46, 4 juni 2012

Tobias Wallin: De parkerar och går en runda och skojar med kompisens bil.

14:46, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 berättar att när de går tillbaka så sätter han sig i baksätet.

14:47, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar att han tänker på att den här mannen som sen skjuter mot bilen rundar hela parkeringen två gånger.

14:48, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: När han passerar så vänder sig M2 om för att se på personen. Då ser han personen ta fram vapnet och sköt tills skotten tog slut.

14:49, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2tycker till skillnad från M1 att den som sköt höll mycket stadigt i vapnet när han sköt.

14:49, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar var skytten stod. M2 berättar att det nog var 2,5 meter från bilen när han började skjuta och att han går mot bilen under tiden han skjuter.

14:52, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 beskriver vapnet som ganska mörkt.

14:52, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 beskriver det inte som så långt, vilket M1 gjorde.

14:52, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar om att han tänkte på att den som sköt hade på sig en stor luva vilket gjorde det svårt att se ansiktet.

14:56, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att han har på sig en stor jacka som är stängd.

14:56, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger att han hela tiden han går runt på parkeringen har händerna i fickorna,.

14:57, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M2 säger att han såg från näsan i luvan.

14:57, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han känner igen Peter Mangs om han tittar på honom.

14:58, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Peter Mangs håller för så han inte ser hans näsa först.

14:58, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ ber PM ta bort handen

14:58, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M2 säger att ansiktet är likt

14:58, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Längden stämmer också säger han

14:58, 4 juni 2012

<


Det var M2s keps som en av kulorna gick igenom

Det var M2s keps som en av kulorna gick igenom

15:01, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

M2 berättar att när de bröjar skrika att någon skjuter så ska M1 enligt M2 börjat greja med växelspaken. Därför kanske bilen hade flyttat på sig säger M1.

15:02, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M2 får frågor om han tänker på något när den som sköt mot den springer från platsen. Om det är något med hur han rör sig. Han säger att han inte tänker på något speciellt förutom att det inte går så snabbt.

15:05, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar att han bara hade bott 6 månader i Malmö vid händelsen, därför säger han att han vet att inte hade några fiender.

15:07, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: MB frågar honom nu hur det kändes när det hände

15:07, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger att han var mycket chockad när det hände. Han tyckte det var skönt att polisen sen fångade någon och att skotten i Malmö upphörde.

15:08, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att han under tiden det sköts mycket i Malmö var han rädd att det skulle hända igen. Under tiden undvek han att gå ut i onödan.

15:08, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger att han bodde längst ned i ett höghus och blev rädd när han hörde ljud utanför.

15:09, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att han har svårt att sitta i bilar som står still.

15:09, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar att han inte vågade berätta för sin arbetsgivare om det som hänt då han var rädd att skulle bli stämplad "som typ kriminell eller så".

15:11, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 berättar att han inte heller vågade berätta för sin egen familj om det som hänt.

15:11, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Försvaret får ordet.

15:11, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om han fortsatt kan använda kepsen som ett skott sköts genom.

15:12, 4 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger att det går men att den har ett skotthål så det vill han inte

15:12, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Troligen handlar det om skadeståndet. M2 har krävt erästtning för kepsen.

15:12, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar varför han inte berättat om att han redan när de kör in med bilen på parkeringen såg den som senare sköt mot dem.

15:13, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att han inte vet varför han inte sagt det i så fall.

15:13, 4 juni 2012

Tobias Wallin: När det här förhöret strax är över så blir det förhör med Peter Mangs.

15:15, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar lite kring färgen på pistolen. M2 har tidigare svarat lite grå lite mörkare än det som beskrivit tidigare av M2.

15:16, 4 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar om M2 har någon uppfattning om hur lång den som sköt var.
- Han var längre än mig varje fall säger M2, som är 174 cm lång

15:17, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om han sett några bilder på PM. M2 säger att det har han. Men inte på hela kroppen utan bara de bilder på ansiktet som publicerats i bl a tidningar,.

15:19, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu får M2 se en bild på en av jackorna som hittats hos Mangs

15:22, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att jackan är mycket lik den som den som hade på sig när de belv beskjutna.

15:22, 4 juni 2012


Den här jackan säger M2 är mycket lik den som den som sköt hade på sig.

Den här jackan säger M2 är mycket lik den som den som sköt hade på sig.

15:25, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Förhöret är slut.

15:25, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Nu blir det förhör med den misstänkta seriemördaren Peter Mangs

15:26, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO brukar fråga vad PM gjorde den aktuella dagen så även idag. Även idag har han glömt vad han gjorde under dagen.

15:26, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Så får KÅ ordet.

15:27, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar om han besökt adressen
PM svarar att han säkert gjort det. Men är inte helt säker på att han varit och hälsat på någon vid platsen.

15:27, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han berättat om den här skjutningen för någon.

15:28, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM säger nej

15:28, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar varför hans vapen är på plats då

15:28, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM svarar att det inte är ett vapen utan massa vapendelar

15:28, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar varför hans vapenpipa är på plats

15:28, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM svarar att den inte varit där

15:29, 4 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar hur han vet det.

15:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM har ingen kommentar kring det.

15:29, 4 juni 2012

Tobias Wallin: Förhöret är slut.

15:29, 4 juni 2012

<

Tobias Wallin: Det var det snabbaste förhöret med Peter Mangs vi varit med om.

15:30, 4 juni 2012

Tobias Wallin:

Jag tackar för att ni följt mig under dagen.
I morgon klockan 08.20 är vi på gång igen. Då gäller det mordförsket vid Aq-va-kul sommaren 2010.

15:33, 4 juni 2012

<

Åtalet omfattar tre mord, tolv mordförsök, ett fall av förberedelse till mord, två fall av grovt olaga hot och skadegörelse, ett fall av grovt övergrepp i rättssak och två fall av skadegörelse.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista