1 av 2
Dag elva handlar även om mordförsöket den 24 augusti 2010 mot en man på en grill på Köpenhamnsvägen. Foto: Polisen
2 av 2
Dag elva handlar dels om mordförsöket mot en man som satt i en parkerad bil på Munkhättegatan den 27 juni 2010. Han träffades i axeln men klarade livet. Foto: Polisen
Misstänkte seriemördaren

Liverapportering elfte dagen i Mangsrättegången

Dag elva i rättegången mot den misstänkta serie seriemördaren Peter Mangs. I dag om mordförsöket på Munkhättegatan. Enligt åtalet sköt Peter Mangs mot en man som satt i en parkerad bil. Efter lunch handlar det om mordförsöket på Köpenhamnsvägen där Mangs enligt åtalet sköt in genom en bakdörr.

Tobias Wallin: God morgon då är vi på plats i sal 7!

08:31, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Har varit lite problem att få igång det är verktyget. Men vi tackar webb-karin som löste mina problem.

08:31, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Gärning
Peter Mangs har den 27 juni 2010 på Munkhättegatan i Malmö försökt att beröva målsäganden [M] livet genom att skjuta honom när han satt på förarsätet i (svågern) parkerade bil, [bil reg].
Peter Mangs har skjutit två skott med sin pistol, Glock 19, genom bilens framruta. Ett av skotten har träffat [M] i vänster axel medan det andra skottet missat honom och istället träffat bilens s.k. B-stolpe.
Fara för brottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

08:33, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Följande förkortningar ska jag försöka hålla mig till.

RO:Rättens ordförande
RÅ:Rådmanen
PM:Peter Mangs
FÖ:Försvaret. Peter Mangs advokater.
Å:Åklagaren
KÅ:Kammaråklagaren
M:Målsägaren, det vill säga den som utsatts för brott.
MB: Målsägarbiträdet, det vill säga den drabbades advokat.
V:Vittne. (När det är flera heter den första V1 den andra V2 osv.)

08:35, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Då har det blivit dags för sakframställan. KÅ får ordet

08:36, 12 juni 2012

<


Bilen M1 satt i vid skjutningen.

Bilen M1 satt i vid skjutningen.

08:37, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ berättar just nu om händelsen vid Munkhättegatan. KÅ börjar med att poängtera att Munkhättegatan ligger i direktanslutning till Gånglåtsvägen där Peter Mangs tidigare haft sin bostad.

08:39, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 körde lastbil med bilar mellan Sverige och Irak. När han och hans chef kom till Sverige var inte deras last klar så de fick lite tid över att göra annat innan de skulle lämna landet igen.

08:40, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

M1 bestämde sig för att hälsa på sin svåger i Malmö. De besöker M2s butik. Vid stängning vid midnatt så lämnar de butiken M1 går före och sätter sig i bilen och grejar med bilradion. Plötsligt hör han någon som skjuter mot honom.

08:42, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Han slänger sig på marken då hör han någon som pratar, ett språk han inte förstår samt att personen gör mantelrörelse (laddar vapnet).

08:43, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Nu ser vi bilden på bilen som finns här i chatten.

08:43, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 försöker då ringa M2 men M2 klickar M1 när han försöker nå honom.

08:43, 12 juni 2012


Så här sköt troligen skytten berättar KÅ.

Så här sköt troligen skytten berättar KÅ.

08:44, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Vi ser nu de kläder M1 hade på sig vid tillfället.

08:44, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Under tiden KÅ berättar om brottet så har Peter Mangs ha för sjunkit ned i sin bok av Charlie Norman.

08:45, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO väljer att studera honom noga under tiden KÅ berättar om det som hänt.

08:46, 12 juni 2012


En av kulorna träffade M1 i axeln. En kula satte sig i bilen.

En av kulorna träffade M1 i axeln. En kula satte sig i bilen.

08:47, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ berättar nu om brottsplatsundersökningen

08:50, 12 juni 2012

Tobias Wallin: På brottsplatsen hittar man ett skoavtryck. Som man inte tror har med brottet att göra men har kollat avtrycken mot Mangs skor men inte kunnat knyta till avtrycket.

08:51, 12 juni 2012

<


Skoavtrycket.

Skoavtrycket.

08:51, 12 juni 201208:52, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ berättar just nu om vilka beslag polisen gjort.

08:55, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det rör just nu kulorna som hittats vid platsen och den som opererats ut från kroppen på M1.

08:56, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Just nu: RO stirrar på PM. PM läser sin bok och en av PM FÖ stirrar bort mot RO.

08:58, 12 juni 201208:58, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu läser KÅ texten du ser i bilden

08:58, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ menar alltså att det går att koppla ihop vapnet som används här som det som användes vid skjutningen på gymmet där en 30-åringen sköts i ryggen när han tränade. Kopplingen är sk Grad +1 vilket innebär att det går men inte är någon stark koppling.
SKL menar alltså

09:01, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Enligt SKL går det inte att säga exakt vilken typ av vapen som används

09:02, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Enligt SKL har Peter Mangs X-pipa används vid skjutningen.

09:05, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ har en längre genomgång av testskjutningarna som rör flera platser.

09:10, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ återkommer dagligen till en "kula till kula" genomgång som SKL gjort. Senare i rättegången kommer en man från SKL till rätten för att berätta om hur det går till när den typen av undersökningar görs.

09:12, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ tar inte upp de hemsidor som han nämnde igår som Mangs ska ha surfat på timmarna efter händelserna på Munkhättegatan och gymmet. Det var för dig som missade det en mängd nyhetssidor där han ska ha klickat på nästan alla artiklar om skotten den natten.

09:13, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ är klar och lämnar ordet till MB

09:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

MB berättar att M1 i sitt hemland Turkitet just nu utreds ifall det är så att han har fått bestående men för livet.

09:15, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Försvaret får ordet.

09:15, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: De börjar med att berätta att Peter Mangs förnekar till brottet. Han nekar också till att ha varit på platsen.

09:15, 12 juni 2012

Tobias Wallin: De tar som vanligt upp att det inte heller här finns DNA, telefonspårning eller fingeravtryck som binder Mangs till brottet.

09:16, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ tar nu upp skospåret som fotograferats vid brottsplatsen.

09:17, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

FÖ påpekar precis som åklagaren gjorde att inget av spåren knyter PM till brottet. Å menar att det inte har med brottet att göra. FÖ påpekar att det rör sig om två olika typer av skor.

09:19, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu ber FÖ KÅ att ta fram bilen av två kulfragment från bilen.

09:20, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ får ordet

09:24, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ menar att det inte finns något som tyder på att skoavtrycket har med brottet att göra. Om det skulle va så att det ändå är Peter Mangs avtryck så har han haft flera månader på sig att göra sig av med skorna. De menar alltså att avtrycket inte har med saken att göra

09:25, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det är dags för förhör med M1

09:25, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ börjar med att tacka M1 för att han tagit sig till rätten då han rest från Turkiet för att komma hit.

09:26, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ ber honom berätta själv om vad som hände den där kvällen.

09:26, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M1 berättar att han var i släktingens butik tills de stängde. M1 gick i förväg till bilen. När han kom till bilen så var han sätta sig i förarsätet för att vrida om nyckeln så han kunde koppla ihop radion och mobilen.

09:29, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han satt med en fot utanför bilen. Plötsligt hör han ett skott.

09:29, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M1 säger att han försökte komma under bilen då han hörde att någon laddade om vapnet.

09:31, 12 juni 2012

Tobias Wallin: En kort stund senare hörde han en bil starta och åka snabbt från platsen.

09:31, 12 juni 2012

<


Tröjan han hade på sig när han sköts.

Tröjan han hade på sig när han sköts.

09:33, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Vi får nu se en skiss som gjort av den polis som förhörde M1.

09:34, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att polisen inte var så bra på turkiska och därför inte riktigt stämmer.

09:34, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar hur han förstod att någon laddade om vapnet.

09:38, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 berättar att i Turkiet gör man lumpen i 18 månader och blir utbildad på både tunga och lätta vapen.

09:38, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar vad han tänkte när han besköts

09:41, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 berättar att han tänkte att han skulle dö.

09:41, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

När gärningsmannen försvann från platsen tänkte han att han kanske skulle klara sig.

09:43, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ undrar vad han tänkte när han hörde mantelrörelsen med vapnet.

09:43, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han var säger på att bli dödad.

09:43, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu får MB ordet

09:43, 12 juni 2012

Tobias Wallin: MB ber honom berätta om vad han tänkte när han låg där och försökte komma under bilen och hörde mantelrörelsen.

09:44, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att när han låg där så spelades hela hans liv upp som en film.

09:44, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han tänkte på sin mamma pappa, sin fru och sina pojkar.

09:44, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han var mycket rädd.

09:44, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

M1 berättar att han var kvar i Sverige ungefär två veckor sedan flög han till Turkiet och blev vårdad där i 8 månader.

09:46, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han inte berättade för sin familj om att han skjutits. Under de 8 månader han vårdades i Turkiet så sa han till sin familj att han var ute på jobb. Den enda han berättade för var sin bror

09:47, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

MB frågar om han kommit igång och jobba som lastbilschaufför. M1 berättar att han inte längre kan köra samma sorts bilar som han gjort innan utan håller på att omskola sig.

09:49, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Då är MB klar och FÖ får ordet

09:49, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar om det är riktigt att M1 var i M2s btuik? M1 säger att det stämmer.

09:50, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om det var någon annan i butiken men det säger M1 att det inte var.

09:50, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ tar upp det att M1 sagt att han hört någon prata. FÖ undrar om han såg personen. M1 säger att han inte såg någon.

09:51, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar hur det lät när personen pratade. M1 säger att det var som om han kallade på någon.

09:52, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

FÖ undrar om han ser bilen han nämnt som lämnar platsen i hög fart.

09:52, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ undrar vad det är han hör när han säger att bilen lämnar i hög hastighet.

09:52, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han hör däcken och åker iväg snabbt,

09:53, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ undrar också var M1 är när M2 kommer ut från sin butik.

09:53, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Uppdatering. Jag skrev tidigare att M1 lämnade Sverige två veckor efter händelsen. Men det riktiga är att han åkte i slutet av juli. Tolken var lite otydlig på 13 och 30.

09:54, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om det finns papper på att han åkte tillbaka till Turkiet. Kvitton eller något läkarbesök,

09:55, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han inte trodde att det någonsin skulle bli rättegång och har därför inte sparat något.

09:56, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om han har betalat fakturorna från UMAS för vården efter skjutningen. Nej svarar M1.

09:57, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ är klara. RO undrar om han har någon aning om hur lång tid det var mellan de båda skotten, när den som sköt laddade om. M1 säger att det gick fort.

09:59, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: RO undrar hur lång tid det tog från sista skottet till bilen kör från platsen.

10:00, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han säger att skottet skjuts och sedan kör bilen iväg ett par sekunder senare.

10:00, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då är förhöret slut.

10:01, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det blir stängda dörrar då rätten ska titta på bilder som är mörkade i förundersökningen.

10:03, 12 juni 2012

<


Så här ser det ut i det vi får se. Men rätten tittar nu alltså på hur bilderna verkligen ser ut.

Så här ser det ut i det vi får se. Men rätten tittar nu alltså på hur bilderna verkligen ser ut.

10:04, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Då är det paus till 10.45

10:04, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Här är ett inslag från i morse som gick i P1 morgon.

10:19, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Per Svensson, kulturskribent på Sydsvenskan, menar att rättegången inte får den uppmärksamhet den borde ha. Hör även Ester Pollack som forskar om brott och medier vid Stockholms universitet.

Hör samtalet från sändes i morse i P1 morgon:

10:34, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då är pasuen strax slut och det ska bli förhör med M2.

10:39, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Pausen är slut och förhöret med M2 ska starta.

10:45, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: KÅ mer M2 berätta om den aktuella kvällen på samma sätt som M1

10:46, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Jag ska leta upp en sammanfattning som finns med honom från ett polisförhör som är nästan precis så som han berättar just nu.

10:47, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Sorry misstog mig.

10:48, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M2 berättar att han gav bilnycklarna till M1 och bad honom gå ut till bilen medan han skulle kolla så att alla fönster och dörrar var stängda och lamporna släckta.

10:48, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: När han var kvar i butiken så ser han att M1 ringer honom flera gånger. Men han tänker att det bara är för att M1 vill kolla om han är på väg.

10:49, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M2 klickar därför M1 när han ringer.

10:49, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Först när han kommer ut från butiken ser han M1 liggande på marken.

10:49, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar var M1 var när M2 kom ut från butiken.

10:50, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 säger att M1 låg under bilen och hade fått in hela kroppen.

10:51, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M2 säger att han frågade vad M1 höll på med.

10:51, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 svarade då att han var träffad av ett skott

10:51, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om M2 varit utsatt för några hot eller liknande

10:52, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M2 svarar nej nej och skakar på huvudet.

10:53, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar om det brunnit någon gång eller så i hans butik? M2 svarar att det har det. Enligt honom utsattes de för en anlagd brand 2009.

10:54, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Men någon förklaring till varför det skulle hänt vet M2 inte.

10:55, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ ställer just nu frågor till M2

10:57, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar varför han inte svarade i telefonen när M1 ringde honom. M2 svarar att han trodde han skojade eller ville kolla om han var på väg till bilen.

10:58, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Därför klickade han honom.

10:58, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ undrar om han utsatts för några andra brott i sin butik. En gång blev han misshandlad i butiken, dock 7-8 år innan den aktuella händelsen.

11:00, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ undrar om M2 hotats innan den anlagda branden. Nej svarar M2.

11:01, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: I polisförhör som FÖ läser ur ska någon under 2010 ringt M2 och sagt till honom att han måste stänga sin butik.

11:02, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Den som hotade M2 sa inte till honom att stänga butiken helt. Utan M2 menar att att den som ringde krävde att butiken skulle vara stängd efter klockan 21.

11:03, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ undrar om han ringt igen. Det har han enligt M2.

11:04, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

FÖ säger att det ju är allvarliga hot. Men M2 svara bara –Vaddå allvarliga hot, han har inte dödshotat mig.

11:05, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ undrar om han tänkt något om att det hade med honom att göra då skotten sköts mot M2s bil. Men det tror M2 inte. Förhöret är slut. Åklagarna har någon kompletterande fråga till M1, som var den som sköts i axeln på Munkhättegatan.

11:06, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ ber honom berätta om billjudet han beskrev tidigare idag

11:07, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Bilen som enligt M1 lämnade parkeringen och ska ha lämnat platsen snabbt.

11:07, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Peter Mangs och hans advokater viskar just nu intensivt med varandra. Kan tyvärr inte höra vad de säger.

11:08, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Men advokaten sa varje fall till Mangs "om det är viktigt för dig".

11:08, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han har ju deklarerat att han inte ska prata mer i förhör utan "förklara allt" senare. Kanske har han ändå något att säga? Vi får se om en stund.

11:09, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

KÅ vill att M1 ska berätta i vilken riktning billjudet kom från. M1 säger att det var på vänster sida om bilen.

11:09, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Vi ser nu en flygbild. Om det stämmer att den som sköt genom buskarna så ligger Munkhättegatan på andra sidan busken och där finns också möjlighet att parkera bilar.

11:11, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M1 säger att när han hörde att den som sköts laddade om vapnet så hörde han också en bil starta och sedan köra från platsen.

11:12, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M1 säger att han gärna vill berätta något mer

11:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M1 säger att han försöker titta genom buskarna.

11:13, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

I buskarna ser han en katt.

11:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Han önskar att katten kunde vittna för honom.

11:13, 12 juni 2012

Tobias Wallin: RO säger att det är en fråga för åklagarna.

11:14, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: För höret är slut

11:14, 12 juni 2012

Tobias Wallin: RO undrar om Peter Mangs väljer att inte säga något.

11:14, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: PM svarar bara kort ja.

11:14, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han gungar på sin stol liksom lite nöjd över sitt beslut.

11:14, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

NU BYTER VI TILLFÄLLIGT ÅTALSPUNKT. DET GÄLLER GÅRDAGENS ÅTALSPUNKT 11.

11:15, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Vittnet vi hör nu är hundförare hos polisen. När de får larmet om skottlossningen är han och hans patrull bara 30 sekunder från platsen.

11:17, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Polisen berättar att förutsättningarna är väldigt goda att spåra. De är snabbt på plats och det är väldigt få människor utomhus vid tillfället.

11:18, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Polisen berättar att hans hund får upp ett mycket mycket bra spår.

11:18, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: En längre sträcka har hunden ett mycket gott spår men plötsligt upphör spåret.

11:19, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Enligt polisen tyder det på att den som de spårat först rört sig till fots och sedan antingen tagit en cykel eller en bil från platsen.

11:20, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Enligt polisen är spåret han följer absolut säkert under 5 minuter.

11:21, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Polisen säger att hunden tappar spåret precis vid en refug till en parkering.

11:23, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Försvaret har inga frågor. RO undrar om det är lika svårt att spåra vidare om någon först går sedan hoppar in i en bil eller hoppar upp på en cykel.

11:24, 12 juni 2012

Tobias Wallin: KÅ undrar om han inte kan få ställa en fråga till mangs om han känner till området. Med tanke på att han jobbat väldigt nära platsen där spåren upphör. Men han vill inte svara på några frågor.

11:25, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Då är det lunch till 13.00

11:25, 12 juni 2012

P4_TobiasWallin: Efter lunch är det dags för mordförsöket på Köpenhamnvägen.

11:39, 12 juni 2012

<

P4_TobiasWallin: Då går jag för säkert 25:e gången genom säkerhetskontrollen på tingsrätten

12:54, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det gick bra med säkerheten idag med.

12:57, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Vi väntar på att få gå in i salen.

12:57, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Är inne i salen och kan som första journalist berätta att Mangs inte längre läser någon bok utan läser tidningen Illustrerad vetenskap och just nu en artikel som heter "Curiosity är tungt lastad".

13:00, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Åklagaren berättar just nu om gärningen. I åtalet står det som det som följer:

Peter Mangs har den 24 augusti 2010 på Köpenhamnsvägen i Malmö försökt att beröva målsäganden [M] livet, eller allvarligt skada [M], genom att skjuta honom.
Peter Mangs har på nära håll skjutit in i gatuköket där [M] befunnit sig och varit nära att träffas.

Kulan har gått in genom en öppen bakdörr, passerat genom gatuköket, krossat en flaska samt senare gått ut genom ett fönster som skadats och över Köpenhamnsvägen där den senare fastnat i en parkerad bil. Gärningen har varit livsfarlig även för andra personer som befunnit sig i skottlinjen.

Fara för brottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

13:03, 12 juni 2012


Bild på grillen.

Bild på grillen.

13:07, 12 juni 2012

<


Här menar åklagaren att Peter Mangs stod när han sköt in i grillen där M fanns.

Här menar åklagaren att Peter Mangs stod när han sköt in i grillen där M fanns.

13:08, 12 juni 2012


Här gick skottet ut.

Här gick skottet ut.

13:08, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å berättar nu att när M var i grillen så la han märkte till en röd prick, vilket Å menar är från Mangs lasersikte.

13:09, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Han såg pricken och passerade den precis innan skottet in i grillen.

13:09, 12 juni 2012

<


Kulan fastnade i grllen på en bil på andra sidan Köpenhamnsvägen.

Kulan fastnade i grllen på en bil på andra sidan Köpenhamnsvägen.

13:10, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Å berättar nu om olika adresser som hittats i Peter Mangs mobiltelefon.

13:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: under rubriken "Map locations" i mobilen så finns en rad adresser till personer som har att göra med olika skjutningar. Bla till ett vittne till händelsen vid grillen.

13:15, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å berättar nu om att PM dagen före skotten på Köpenhamnsvägen tog ut 200 kr i närheten av grillen.

13:17, 12 juni 2012

<13:20, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Strax innan skottet föll stod M utanför grillen och rökte berättar Å. Peter Mangs sitter och lite halvt vänder sig mot oss journalister under tiden som Å berättar om den tekninska bevisningen.

13:21, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å berättar att det röde sig mycket folk i området den aktuella kvällen.

13:24, 12 juni 2012


Genom den här dörren sköts skottet.

Genom den här dörren sköts skottet.

13:25, 12 juni 2012

<


om skottet.

om skottet.

13:27, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å berättar att det går att koppla kulan till den sk x-pipan och att kopplingarna är ganska så starkta. x-pipan är en av Peter Mangs utbytbara vapenpior.

13:30, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ får ordet och påpekar att det saknas DNA, fingeravtryck eller telefonspårning som knyter honom till platsen.

13:30, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å tog i sin framställan upp att det inte hittade någon hylsa vid Köpenhamsnvägen. Något Å menar beror på att PM fått ording på någon av alla sina hylsfångare han skaffat sig.

13:31, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ säger att PM har ett antal hylsfångare och lasersikten. Han har enligt FÖ skaffat dem för att han var tekniskt intresserad av dem.

13:33, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ tar nu upp uppgiften om uttaget av 200 kr som Mangs gjort dagen innan skottet.

13:33, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: FÖ menar att det inte är några konstigheter med det då det är en av tre bankomater han tagit ut pengar från de senaste åren.

13:33, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Då är framställan färdig och Peter Mangs kommer ju som vi tidgare hört inte kommer prata något mer.

13:37, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Peter Mangs viskar just nu med sin advokat om något som har med vapen att göra.

13:37, 12 juni 2012

Tobias Wallin: De pratar om hylsfångare och något de måste "upprätthålla". Givetvis kan jag ha hört fel. Mangs nämnde även en skytteförening. Oklart vad. well då vet ni.

13:39, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Nu blir det förhör med M

13:39, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Å ber M berätta om kvällen. M ber att få berätta lite om sitt liv innan händelsen

13:40, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M berättar att han hade en grill utanför Malmö men orkade inte längre köra från Malmö varje dag.

13:41, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han hittade ett gatukök som han fick köpa och renoverade.

13:42, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Det gick väldigt bra med grillen. En kompis sedan några år (som också fanns i kiosken´vid händelsen) som brukade komma en eller två gånger i veckan.

13:43, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Han berättar att de hade rökt en eller två cigg.

13:44, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M säger att han samtidigt höll på att stänga grillen.

13:44, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han berättar att han gick fram och tillbaka i grillen.

13:44, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Han la då märke till en röd prick som syntes i kiosken.

13:45, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Men trodde att det var någon som lekte med en laserpekare eller dyl.

13:45, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M berättar att han först trodde det var kylen som gick sönder.

13:46, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Men han kan inte se något som är konstigt.

13:46, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: När han såg fönstret som var trasig förstod han att det var någon som skjutit mot honom.

13:47, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar hur lång tid det tog från att de var ute och rökte den sista ciggen till det att han såg lasern och hörde smällen.

13:47, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M erättar att det kanske tog 5 minuter.

13:48, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M får just nu peka på en ritning över grillen. Han pekar hur han rörde sig där inne.

13:49, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M berättar att han var ute i köksdelen på grillen när han såg den röda pricken.

13:50, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M säger att han en kort stund hade den röda pricken på sin arm.

13:51, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar hur länge han såg pricken. M säger att det kanske var 2 sekunder. Men han brydde sig inte då han sett många barn leka med laserpennor och han tänkte aldrig att någon kunde ha det på ett vapen.

13:52, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M berättar att det tog max 5 sekunder mellan det att han såg pricken att det att han hörde smällen.

13:53, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar vad han tänkte när han hörde smällen. Han säger att han har en jättestor grill och att det var den som kunde ha ramlat. Men när han inser att det är någon som skjutit blev han väldigt rädd. Precis framför luckan där skottet gick ut passerade två tjejer precis innan skottet.

13:58, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar om det är något annat som han tänker på som gäller den här händelsen som han vill berätta.

13:59, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: M säger att han tänkte att det var någon som sköt med luftvapen.

14:00, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det dröjde 30 minuter innan de larmade polisen. När de kom till grillen så säger M att de började ställa "konstiga frågor" så som om han var skyldig någon pengar eller dyligt. Men han säger att han bara sa nej nej nej.

14:01, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å är färdiga. MB ställer nu frågor om hur livet blev efter att polisen lämnat grillen

14:04, 12 juni 2012

Tobias Wallin: M berättar att hans enda anställda i grillen (som inte var i grillen vid skottet) sa upp sig från grillen efter händeslen och ville inte längre jobba där.

14:06, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

M berättar att det var en jobbig tid efter skottet. M säger att det var tröttsamt med alla journalister som kom och ville prata med honom om det som hänt. Han säger att kunderna försvann efter skottet och omsättningen rasade och han var tvungen att sänka priserna.

14:09, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

M säger att det var jobbigt att alla ville prata om det som hänt. Massor med bilar som körde förbi saktade in och tittade på kiosken något han tyckte var väldigt väldigt jobbigt.

14:11, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Efter en tid kände han att han var tvungen att sälja grillen.

14:11, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Nu har han sålt grillen berättar M.

14:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Han söker nytt jobb där han inte behöver träffa folk.

14:13, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Han tycker det är obehagligt att träffa på folk.

14:14, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

FÖ ställer en rad frågor om hur de varit placerade i grillen.

14:20, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Å ställer nu frågor om förhören som gjorts med M.

14:23, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Förhöret är slut.

14:24, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

RO undrar om PM vill svara på frågor. Det vill han inte.

14:25, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Klockan 15 blir det förhör med två personer om vad de sett och hör i samband med händelsen på Köpenhamnsvägen.

14:27, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Då är det dags för vittnesförhör

15:01, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Vittnet berättar att han gick till grillen för att äta sallad och dricka kaffe.

15:03, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Vittnet berättar att de rökte lite och sen "hände det som hände"

15:04, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Vittnet berättar att de då sprang ut för att se vad som hände.

15:04, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å: - Du sa att ni var ute och rökte. Vart var ni då? V: - På baksidan av kiosken.

15:04, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å: - Hur lång tid tog det från ni rökt till att det smällde? V: Kanske 5 minuter.

15:05, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Vi får nu se en skiss V gjort över platsen.

15:05, 12 juni 2012

Tobias Wallin: V berättar att han efter de rökt satte sig i grillen. Strax efter han satt sig smäller det.

15:08, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Å undrar vad han tänkte när han hörde smälle n

15:09, 12 juni 2012

Tobias Wallin: V säger att han först tänkte att det var någon som skojad eller så. Men när han såg chokladflaskan som gick sönder samtidigt som smällen så fattade han att något hänt.

15:09, 12 juni 2012

<15:09, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar om han såg något mer som gick sönder.

15:10, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: V säger att han nog inte såg något mer än flaskan och fönstret

15:10, 12 juni 2012

Tobias Wallin: FÖ frågar nu om V var själv i grillen när han hälsade på M

15:10, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: V säger att han var själv där.

15:11, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Men att det kan ha varit någon mer vid grillen som han hälsade på.

15:11, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Åklagaren har ännu en fråga.

15:12, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

KÅ undrar om V från den platsen han satt i grillen kunde se när M rörde sig.

15:13, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: V säger att han kunde se näsan allt i grillen.

15:13, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Det är just nu lite tjafs om var V egentligen var i grillen vid skotten.

15:19, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Sorry är lite seg och råkade stänga ner anslutningen.

15:22, 12 juni 2012

Tobias Wallin:

Försvaret har varje fall inte några fler frågor och förhöret är slut.

15:23, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: åklagaren ber att få ta fram bilder från insidan av grillen för att förklara hur dörrarna hänger ihop.

15:24, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Dagens sista vittne ska nu vara på väg till salen

15:26, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Vittnet är en yngre kvinna och åklagarna börjar ställa frågor. Kvinnan var vid tillfället på Köpenhamsnvägen.

15:28, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Vittnet berättar hon och hennes kompisar var på väg in till Malmöfestivalen

15:28, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: En av kompisarna stannade och tog ut pengar medan hon och en kompis till gick över Köpenhamnsvägen.

15:29, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Plötsligt hör de en kraftig smäll. Vittnet säger att hon först trodde att någon slängde "typ en raket" mot dem

15:29, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Efter en liten stund såg de att det var ett hål i rutan till grillen och förstod att det nog var någon som skjutit.

15:29, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Å undrar var de var på väg.

15:30, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: V säger att de skulle ta bussen som hade hållplats kanske 5 m från grillen.

15:30, 12 juni 2012

Tobias Wallin: De hade just passerat grillen när det smällde.

15:31, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin:

Å undrar om hon såg något eller någon

15:31, 12 juni 2012

Tobias Wallin: V säger att att hon inte kunde se något som rörde sig. Det kom heller inga bilar som körde förbi.

15:31, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Hon säger att hon började titta upp mot höghusen när hon förstod att det var någon som skjutit. Men hon kunde inte så något som var konstigt.

15:32, 12 juni 2012

Tobias Wallin: Nu får vittnet peka ut på en karta var de var när de hörde smällen.

15:34, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Åklagaren har inga frågor och inte heller försvaret och dagen är slut.

15:35, 12 juni 2012

Tobias Wallin: På torsdag är det dags igen då för den tolfte dagen i rättegången mot den misstänkta seriemördaren Peter Mangs. Live från tingsrätten klockan 08.30

15:36, 12 juni 2012

<

Tobias Wallin: Tack för du följde med här.

15:36, 12 juni 2012

Åtalet omfattar tre mord, tolv mordförsök, ett fall av förberedelse till mord, två fall av grovt olaga hot och skadegörelse, ett fall av grovt övergrepp i rättssak och två fall av skadegörelse.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista