Danmark

Dansk sockerskatt uteblir

Den danska sockerskatten som skulle införts i januari nästa år verkar utebli. Något som får kritiker framför allt från industrin att jubla.

Bland annat har rädslan funnits för att svenska och tyska butiker skulle vinna på ett danskt förbud.

Samtidigt ställer en utebliven lag till problem för den danska statsbudgetten, regeringen hade nämligen räknat med att få in 1,3 mijlarder danska kronor på den nya skatten, pengar som nu försvinner skriver den danska tidningen Politiken.