LUND

Akuten i Lund får kritik från Socialstyrelsen

1:27 min

Det finns för få vårdplatser och för lite personal på akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det här hotar patienternas säkerhet, menar Socialstyrelsen, efter att har gjort inspektioner på mottagningen.

- Vi kommer att följa upp det här senare i sommar, i ett särskilt tillsynsärende. Vi se att man har åtgärdat och hanterat de situationer där det blir en överbeläggning och hög arbetsbelastning, säger Thomas Mehralizade, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Eva Ranklev Twetman, chefsläkare på Skånes Universitetssjukhus, menar att man har gjort flera insatser för att förbättra läget.

- Vi sätter in fler läkarresurser under helgerna, för att kunna skriva ut patienterna då. Vi ser alltid att det tornar upp sig under helgerna och början av veckan. Då kan vi jämna ut det trycket, säger hon.

Akutmottagningen i Lund har under flera år haft problem med platsbrist. Efter att ha överskridit sin budget har mottagningen fått dra ner antalet vårdplatser ytterligare.

Nu kritiserar alltså Socialstyrelsen akutmottagningen. Avdelningen har vid flera tillfällen varit överbelagd och även utlokaliserat patienter, alltså skickat iväg patienter till en annan avdelning än den som de borde få vård hos. Socialstyrelsen anmärker även på arbetsbelastningen för personalen, som de beskriver som mycket hög.

Förutom att tillföra mer personal säger chefsläkare Eva Ranklev Twetman att sjukhuset arbetar för att effektivisera det administrativa arbetet så att patienterna kan få vård snabbare.

- Man kan inte bara titta på antalet platser, utan vi tittar även på vårdtidens längd, för det har ju väldigt stor betydelse, säger hon.

Men trots kritiken från Socialstyrelsen tycker inte Eva Ranklev Twetman att man som patient behöver vara orolig för sin säkerhet.

- De allra svårast sjuka får vård, så jag tycker inte att man behöver vara orolig. Alltså det bedöms som en ökad risk, det gör det, men vi har ju inte sett några allvarliga konsekvenser av det, säger hon.