Skåne

Har alla getingarna stuckit?

1:31 min

Det syns till få getingar i år och den kalla sommaren kan vara en av förklaringarna. Fredrik Östrand, entomolog på Lunds universitet, har märkt att getingsäsongen kommit i gång senare i år.

– Det verkar vara ett undantagsår i år. Många av de insekter man brukar se så här års har inte dykt upp än eller är väldigt få i antal. Gissningsvis är vi kanske två-tre veckor sena, och det gäller förmodligen getingarna också, säger han.

Våren och försommaren är en känslig tid för getingar. Det behövs både värme och andra insekter som är ute och flyger för att honorna ska våga sig ut och samla in mat.

Årets kyla kan vara orsaken till varför det inte syns till särskilt mycket getingar ännu. Den kan också bidra till att det är färre getingar som klarar sig i år. Om sensommaren däremot skulle bli lång och varm kan getingarna klara sig desto bättre.

– Insekter är så anpassningsbara, så om det skulle bli en fantastisk lång och varm sommar skulle getingarna säkert ta igen det. Då kan de få väldigt många övervintrande honor, så det kan lika gärna bli lika bra eller bättre, säger Fredrik Östrand.

Vad skulle det få för ekologiska konsekvenser om getingarna ändå blir färre?

– Getingar är ju ganska effektiva rovdjur, så för många andra insekter skulle det bli en ganska angenäm tillvaro kan man tänka sig. Det kan bli fler flugor kring middagsbordet kanske, eller mycket andra sådana flygande insekter som är getingarnas favoriter, säger Fredrik Östrand.