Teckomatorp

Sanering leder till företagsflytt

1:33 min

För att saneringen av den södra delen av BT Kemis gamla industriområde ska kunna genomföras måste företagen där lämna både området och några av dem flyttar också från Teckomatorp. En anledning är att det råder brist på industrimark på orten.

- Det är klart att Teckomatorpsborna inte är glada för det, säger Per Lans som driver Lans Mekaniska, ett av de företag som lämnar och flyttar verksamheten till grannbyn Billeberga och till Helsingborg.

När det stod klart för några år sedan att företagen skulle flytta skrev han tillsammans med sin företrädare ett brev till Svalövs kommun.

- Vi föreslog att de skulle fixa ett industriområde här. Men av det blev det intet, säger han.

Det råder brist på mark lämpad för industrier i Teckomatorp. Och det har i sin tur flera förklaringar.

Dels handlar det om att en detaljplan som omfattar bostäder och mindre företagsverksamhet inte är färdig. Dels äger inte Svalövs kommun någon mark Teckomatorp som lämpar sig. Det köp man försökt få till har överklagats.

Men det finns också ett kommunövergripande tänk. För när det väl stod klart att företagen på BT Kemis södra industriområde längs Bangatan skulle behöva flytta på sig, inför saneringen och den kommande omgörningen till ett grönområde, valde kommunledningen att istället satsa på ett industriområde i grannbyn Billeberga.

- Då gjorde man den bedömningen att göra ett industriområde i Billeberga eftersom det är så nära, säger Charlotte Wachtmeister, moderat kommunalråd och första vice ordförande Kommunstyrelsen i Svalöv.

Och det som är bra för kommunen i stort är bra även för Teckomatorp, fortsätter hon:

- Om det finns fler boende i kommunen och företag kan vara kvar gynnar det alla, även om det inte finns i just min ort, säger Charlotte Wachtmeister.